[text]
Täna on

Ligembäl aol om Mõnistõ muusõumin Kuutsil tulõman kolm opipäivä põhikooli opilaisilõ. Alostõdas joba seo neläpäiv, ku peetäs lambapäivä. Lambapääväl kõnõldas ja näüdätäs kõkkõ lambidõga köüdetüt, pügämisest nika ku kindidõ-sukkõ valmissaamisõni, kirotas Uma Leht.

A tulõva nädäli kolmapäävä, 1. rehekuu pääväl om muusõumin linapäiv. Tetäs linatöid linnu kakmisõst nika ku rõiva valmissaamisõni.

Viil nätäl ildampa, 8. rehekuu pääväl tulõ leeväpäiv. Kõnõldas viläst ja tuust, midä viläst tetä saa. Tetäs leibä, saia, kohvi, kamakäkke ja taari.

Linapäivä tetäs muusõumin joba 13 aastat, leeväpäivä 12 ja lambapäivä 11 aastat. «Huviliidsi om hulga: seokõrd piät tegemä 9. rehekuul lisa-leeväpäävä, et kõik är mahtunu», kõnõlõs Tulviste Hele. «Keväjäne kiviao päiv oll’ nii pop, et olõmi taad käünü ka vällänpuul muusõumi mitmit kõrdo mängmän.» Tulviste Hele sõnno perrä tegevä nä ka väikumbit opipäivi ja muusõumi kolmõl ja poolõl tüütäjäl om tegemist nii hulga, et om joba lisajõudu mano vaia.


Uma Leht