[text]
Täna on

Kultuuriminister Laine Jänes allkirjastas peale aastaid kestnud ettevalmistusaega taotluse seto leelo esitamiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse, teatas Kultuuriministeerium.

Eesti taotluse kokkupanekul osalesid peale ministri moodustatud komisjoni liikmete ja seto kogukonna liikmetele veel mitmed teised inimesed, lisaks kirjeldusele pandi taotlusele kaasa filmimaterjal setu leelotraditsiooni kohta ja CD seto lauludega.

Ministri sõnul oleks seto leelo kandmine vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja vääriline tunnustus seto kogukonnale ja leelokooridele, kes on säilitanud oma keelelist ja kultuurilist eripära ning aidanud laiemale avalikkusele teadvustada vaimse pärandi väärtustamise ja kaitse alla võtmise vajadust.

“Eesti taotlus on pikalt ja põhjalikult ette valmistatud ning nyyd jääb oodata vaid UNESCO otsust hiljemalt aasta pärast, kui erinevad ekspertkogud on andnud taotlustele oma hinnangu”, ytles minister Jänes.

2003. aastal käivitati kultuuriministeeriumi koordineerimisel Setumaa kultuuriprogramm. Ministeeriumide, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ning kolmanda sektori koostöö jätkub valitsuse poolt kinnitatud Setumaa riikliku kultuuriprogrammi 2006-2009 raames. Selle maht on kokku 20 miljonit krooni.