[text]
Täna on

t_jahvakiviVaike.gifLaupäeval, 04. porikuud toimus Harjumaal Nissi kihelkonnas Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koja korraline suurkogu. Aastakoosolek kuulas ära ja kinnitas juhatuse tegevusaruande ning koostas uue tegevuskava. Selle kohaselt jätkatakse Tallinnas avalike ettekandeõhtute korraldamist ja toimuvad maausulistele ja taarausulistele mõeldud palvused Palukyla hiiemäel jm. Kavas on ka terve rida ettevõtmisi, mis on avatud yksnes kodalastele ja kojaga liitujatele.

Koosolekul arutati Riigikohtu otsusega Palukyla hiiemäel tekkinud olukorda. Suurkogu leidis, et kuna kohtuasjas keskenduti kitsalt keskkonnakysimustele ja needki leidsid lõpplahendis puuduliku käsitluse, tuleb kojal jätkata hiiemäe kaitsmist. Puhkekeskuse ehitamine hiiemäe nõlvale ja kõrvale piirab otseselt maausuliste ja teiste loodususuliste kodanike põhiseadusega tagatud usuvabadust. Samuti kahjustab see vaimset ja materiaalset kultuuripärandit ja loodusväärtusi. Sellest lähtuvalt tuleb kojal teha hiiemäel usuvabaduse ja pärandi kaitseks kõik võimalik.

Härjapea kotta kuuluvad maausulised ajalooliselt Viru-, Järva-, Harju- ja Läänemaalt. Koja peamine ylesanne on tagada võimalused esivanemate põlise maausu järgimiseks. Maausulised tõekspidamised, tavad, regilaulud jm on osa Eesti vaimsest kultuuripärandist.

Pilt: Härjapea koja märk tähistab jahvakivile kantud aastasõõri.


Maavalla koda