[text]
Täna on

Terege kull´a rahvas!
Anna teele tiidä', õt 12. oktoobril kellä 14-18 omma' Obinitsah udmurdi', kinkõ pillimehe perrä saat näide tandsa tandsi' ja üteh kul´ata'. Ku ts´uutki aigu om, sis tulgõ' kokko Haljahe Kunna.

Tere armasad sõbrad!
Annan teada, et 12. porikuud kell 14-18 on Obinitsas udmurdid ja seega võimalus Haljas Kunnas udmurdi pillimehe järgi tantsida. Kellel vähegi võimalus, siis tulge seda meeldivat võimalust kasutama.


Õie Sarv