[text]
Täna on

t_VoroHiienaitus.gif1.–25. rehekuu pääväni saa Võro muusikakoolin kaia pildinäütüst «Maavalla looduslikud pühapaigad». Vällä om pant 35 pilti, man om jutt noist paigust, näidega köüdetüst perimüsest ja pühäpaiku hoitmisõst, kirotas Uma Leht.
 
Maavalla kua pääligu Kaasiku Ahto sõnno perrä om vähämbält üte pildi pääl ka üts Võromaa pühäpaik.

Et Võromaa pühhist kotussist om küländ veidü pilte tettü, sis kuts Kaasiku Ahto võrokõisi maavalla kua fotovõistlusõl üten lüümä ja ka teedä andma inemiisist, kiä omma mõnt pühhä paika häste hoitnu ja kaitsnu. Maavalla koda tahtnu noid inemiisi tunnusta ja tukõ.

Pilte saa võistlusõlõ saata seo kuu lõpuni, pildi pääl või olla hiis, ütsik pühä puu, kivi, ristipuu, vahtsõnõ pühä kotus vai kurõpesä-post, mille külge linte köüdetäs.

Pilti või tetä ka inemiisist pühän paigan ja ka pühä paiga häötämisest.

Lähkümbät teedüst saa www.maavald.ee päält.


Uma Leht