[text]
Täna on

t_SahaKabel.gifHarjumaal asuva ja keskajal ehitatud Saha kabeli juurest leiti muistseid matusepaiku. Uued leiud toetavad rahvapärimust, mille kohaselt ehitasid võõrsilt saabunud kristlased kabeli põlisrahva pyhapaika. Seejuures vägivaldselt nagu vallutajatel kombeks.

Möödunud suvel avastasid arheoloogid Jõelähtme vallas Saha kabeli aias ja selle ymbruses toimunud väljakaevamiste käigus muistseid matmispaiku ja hulgaliselt leide, mis näitavad paiga tähtsust muistsete inimeste jaoks, kirjutas Harju Elus Kaia Roots.

Arheoloogilised kaevamised toimusid Saha kabeli aias ja selle ymbruses eesmärgiga kindlaks teha keskajal kabelit piiranud kiviaia võimalikud omaaegsed mõõtmed ning välja selgitada, kas kavandatava abihoone ning parkla alla ei jää arheoloogilist kultuurkihti.

"Saha kabeli ymbruses on palju eriaegseid muistiseid, mis viitavad koha olulisusele juba ammu enne kabeli ehitamist," ytles Vedru.

Kabeliaias kaevates selgus, et võimalikule keskaegsele või varauusaegsele kiviaia põhjale oli hiljem suuri kive peale veetud, mis võivad olla seotud kabeli restaureerimisega 1970.-ndatel aastatel, selgitas arheoloog Gurly Vedru.

Sellesse kaevandisse jäi yks matusepaik ning osaliselt ka teine. Mõlemad matmised olid teostatud kristliku orientatsiooniga ehk peaga lääne suunas, mingeid esemeid nende juures ei olnud. Arvatavasti on tegu suhteliselt hiliste matustega, mis olid läbi viidud pärast kabeliaia laiendamist.

Kabeliaiast väljaspool leiti esemete jäänuseid, mis viitavad põletusmatustega maa-aluse kalmistu olemasolule. Leiudeks olid peamiselt sulanud pronksitilgad, varrasahelike katked, vöönaastud ja savinõude killud.

Pärimust

Muiste sattunud Soome lahes laev merehädasse. Laeval viibinud sel puhul väga rikas vyrst. Meri ähvardanud laeva ja laevamehi neelda. Surmahädas tõotanud vyrst kiriku ehitada, kui Jumal ta eluga kaldale päästab.

Kohe pöörab tuul; laened ajavad laeva ranna poole. Rannast paistab laevameestele suur pihelgas silma. Selle pihelga poole ajab tuul laeva. Pea vaikib tuul. Laevamehed jõuavad õnnelikult Maardu randa Jõelähtme kihelkonda hiie-pihelga juurde maale.

Vyrst tänutäheks varsti kirikut ehitama. Maardus aga paganad asumas; ei taha kirikust midagi teada. Hiie pihlakas neile armsam kui kirik. Hiiepihlakale viivad iga päev ohvrid. Vyrst tahaks nende ebajumala teenistust hävitada. Laseb uue kiriku just pyha pihelga kõrvale ehitada.

Aga näe õnnetust! Kudas päeval kirikut hoolsalt ka ehitatakse, öösel laguneb kõik ehitus ära. Hommikul hakka uuesti otsast peale.

Nii kestab lugu paar nädalit.

Kirikuehitajal meel paha niisuguse töötakistuse pärast. Ei muud kui vahid valvama, et teada saaks, kes igal öösel kiriku myyrisid lõhub.

Valvajad valvavad. Sydaöö käes. Korraga kolm Saha meest myyrisid laotama. Vahid peidupaigast välja, laotajad kinni.

Laotajad viiakse kirikuehitajate ette. Ehitajad pärima: "Miks te kiriku myyrisid ära laotate?"

Mehed vasta: "Laotasime sellepärast, et meie pyha paiga ära võtsite ja oma hooned asemele ehitasite!"

Kirikuehitajad teevad otsuse: kiriku lõhkujaid pead pidi kirikumyyridesse myyrida! Kyll siis myyrid jäävad seisma!

Ei nyyd muud kui võetakse kõik kolm myyrilaotajat, viiakse myyri juurde, myyritakse igayhe pea myyri sisse, jalad jäetakse välja tolgendama.

Sisse myyritud peade asemed praegu alles näha.

Sest saadik ei katsunud keegi enam uut pyha koda rikkuda. Ehitus saab ilusasti valmis. Ehitusest ei saa ometi kirikut, vaid kabel. Ehitajad arvavad: aitab sellestki, kui kabeli ehitame.

Uut kabelit hakati Saha kyla järele Saha kabeliks hyydma.

Kui ka varsti ymberkaudust rahvast ristitud, ei armasta kohalised elanikud ometi kabelit. Paljud nurisevad, et kabeli ylespidamiseks palju maad nende käest ära võetud.

Hiljemini nõuab kabel parandamist. Kutsutakse elanikka parandama. Ei keegi taha tulla. Igayks vastab: "Pole meil kabelit tarvis. Me võime Jõelähtme kirikus käia!"

Seda viisi laguneb Saha kabel aega mööda. Ei saa enam jumalateenistust pidada. Katus langeb sisse, tuul purustab karjapoistega seltsis aknad ära.

Kabel muutub varemeteks. Kabeli varemeid praegu alles Sahal näha. Keegi ei mõtle enam kabeli ylesehitamise peale.

Kaua aega pärast hiiepihlaka hävitamist viidud Saharkabeli juurde veel mitmesugusid ohvrid, isegi siis, kui kabel ammu ju varemeteks vajunud. Ohvritest lootnud kohalikud elanikud enestele mõnesugust tulu.

Pärimuse allikas

Pilt fotovõistluselt Maavalla hiied 10221: Saha hiiemägi, Tarvo Tiivits