[text]
Täna on

Prääsä (vn Prjažinski) munitsipaalrajooni nõukogu otsustas oma 07.10. istungil anda rajoonile rahvusliku rajooni õigused, nagu on Karjala vabariigis veel Kalevala ja Aunuse (Olonetsi) rajoonil, vahendas Fenno-Ugria.

Eelnevalt olid Petroskoi vahetus läheduses asuva rajooni elanikud põimukuus toimunud yhiskondlikel kuulamistel rajoonikogu volinike vastavasisulise ettepaneku heaks kiitnud.

Karjalas valmistatakse ette ka uut seaduseelnõu vabariigi rahvuslike rajoonide kohta, millega määratletakse kohalike võimude volitusi regioonis elavate rahvuste elmalise arengu ja põlise majandustegevuse kindlustamisel.

2002. aasta rahvaloenduse andmeil elas Prääsä rajoonis 18 224 inimest. Neist 37 protsenti olid rahvuselt karjalased, 46 protsenti venelased, kuus protsenti soomlased, viis protsenti valgevenelased ja kuus protsenti teistest rahvustest.


Fenno-Ugria