[text]
Täna on

t_Jarvepere.gifVäike-Maarja vallas asuvad kaks looduskaitsealust ja püha pärna päästeti tänu kohalike elanike tähelepanelikkusele ja hoolivusele karja rüüstamisest. Maavalla koja ja omavalitsuse sekkumise järel rajas maaomanik pärnade ymber ajutise aia, et takistada kariloomade juurdepääsu puudele.

Maavalla koja vanem Ahto Kaasik hindas juhtunut: “See on hea näide sellest, et pärandi päästmiseks piisab vahel vähesest: inimeste ja omavalitsuste tähelepanust ja hoolimisest ning osapoolte koostöövalmidusest”

“Peame jõudma selleni, et omavalitsused viiksid ka oma arengukavad ja planeeringud kooskõlla loodusväärtuste ning vaimse ja materiaalse kultuuripärandi hoidmise põhimõtetega. Riigi- ja omavalitsustel tuleb arvestada sedagi, et looduslike pühapaikade majandamine ning nn arendamine rajatiste ja massiyritustega rikub kõige otsesemalt põhiseadusega tagatud usuvabadust. Kohalik areng saab toimuda yksnes seal ja viisil, kus see on võimalik pärandit kahjustamata ja inimeste põhiõigusi rikkumata”, lisas Kaasik.

t_Jarvepera1.gifSygiskuu keskel teatasid kohalikud elanikud Maavalla kojale, et Väike-Maarja vallas Kiltsi aleviku ja Liivakyla vahel põllul asuvad kaks looduskaitsealust ja pyha Järvepera pärna on jäetud karja ryystada. Kari oli hävitanud puude all kasvanud põõsad ja tallanud rohukamara mudasse. Mudas lebas ka looduskaitse tähis.

Maavalla koda teavitas toimuvast omavalitsust ja Lääne-Viru Keskkonnateenistust ning palus võtta puude ja pyhapaiga kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

Porikuu alguses teatas Väike-Maarja valla keskkonnanõunik Leie Arula kojale, et pärast kirja saamist võttis vald maa kasutajaga koheselt yhendust, misjärel pärnade ymber tehti aed ja looduskaitsealuse yksikobjekti silt pandi pysti.


Maavalla koda