[text]
Täna on

Kolmapäeva hilisõhtul saabus Salmele muinaslaeva väljakaevamistele tuntud paleozooloog Liina Maldre. Paleozooloogia tegeleb muuhulgas loomade liigi ja vanuse määramisega nende luude järgi, kirjutas Oma Saares Gilleke Kopamees.

Eelmise nädala jooksul leitud suurest luudekogumist osutus osa luid kogenud spetsialisti sõnul lammaste omadeks. “Ju need olid hiidlased,” kommenteeris sellepeale yks julge sõrulane. Samuti hakkas Liina Maldrele silma mõni veise kämblaluu.

Täpsemalt saab aga sellest, mis liiki loomadega oli tegu ja kui palju neid oletatavasti oli, rääkida alles siis, kui kogu arheoloogiline luuleid on Tallinnas yle vaadatud.

Loomaluude leid võib avada Salme muinaslaeva päritolu ja selle toonase saatuse ning tähenduse kohta täiesti uusi tahke. Tartu ylikooli zooloogia õppetooli vanemteadur Urmas Saarma ytles, et nii vanadel luudel on DNA väga lagunenud ja kõiki meetodeid loomade pärinemise uurimiseks kasutada ei saa, kuid võimalik oleks DNA mitokondriline analyys emaliini jälgimiseks.

Analyys on kallis, kuid pakuks teadlasele kindlasti huvi. Saarma kiitis koostööd Tallinna ylikooli paleozooloogide Lembi Lõugase ja Liina Maldrega. Varem on koos uuritud karude pärinemist ja jääaegade vaheaegadel toimunud loomade rändeteid.


Oma Saar