[text]
Täna on

Permikomi linnalastel pole enam võimalik emakeeleõpet saada, nenditi hiljutisel rajoonijuhtide koosolekul Leninski asulas, vahendas Fenno-Ugria.

Ringkonna pealinnas Kudõmkaris pole enam yhtegi kooli, kus komi lastel oleks võimalik oma emakeelt õppida ning ka teistes linnades ei õpetata komi keelt peaaegu enam yldse.

Kogu autonoomses ringkonnas saab ainult viiendik komi rahvusest õpilasi emakeeleõpet ja sedagi vaid kaugetes maapiirkondades.

Leninskis toimunud koosolekul osales ka Permi krai föderaalinspektor Irina Tatarinova, kelle sõnul tehakse mainitud muredest laiem uuring ning esitatakse see võimudele ja vastavatele yhendustele.

Rahvuskoolide puudumine pole mitte ainult permikomide mure, nenditi koosolekul.

Rahvusprobleemid on Kudõmkari kandis syvenenud pärast seda, kui 2005. aastal liideti Permikomi autonoomne ringkond Permi oblastiga ning ringkonnast endast jäi järele vaid nimetus.


Fenno-Ugria