[text]
Täna on

23. rehekuu pääväl kell kell 13 võrokõisi 6. tsõõriklaud Mooste Linakuan. Kõnõldas kultuurilidsõst kuuntüüst võro kultuuriruumin, Uma Pido jakkumiisist edespite ja vahtsõst MTÜ-st, miä om plaanin tetä. Päivä hoit kuun Kama Kaido.

28. rehekuu pääväl tulõ Lindora laat.

30. rehekuust 1. märdikuu pääväni kõrraldas Võro instituut Võrol Kandlõ kultuurimajan konvõrendsi «Kirändüs/kiil veidembüsen». Kõnõldas võro, komi, vepsa, karjala ja tõisi väikeisi kiili kirändüsest.Täpsemb teedüs www.wi.ee

Krabi külätiatri mäng võrokiilset tükkü «17 keväjäst hetke ja suvi» 8. märdikuu pääväl kell 17 Sulbin, 9. märdikuu pääväl kell 14 Vahtsõliinan.


Tegemiisi Setomaal

27. rehekuu pääväl kell 11 Obinitsa koolimajan Setomaa käsitüü-ettevõtlusõ foorum «Käsitüü – äri vai õnnõ hobi?». Kõnõlõsõ meistre ja ettevõtlusõ nõvvoandja.

Täpsemb teedüs www.setomaa.ee

Uma Leht