[text]
Täna on

t_kunnatiKivi.gifKooljakuu alguseks esitati Maavalla kojale Hiie sõbra aunimetuse andmiseks kuus inimest. Järgnevalt tuleb hindamiskogus vaagimisele nende inimeste tegevus hiite ja teiste ajalooliste looduslike pyhapaikade hoidmisel ja tutvustamisel.

Hiie sõbra(d) kuulutab koda välja 29.11. Tartus toimuval tunnustamissyndmusel.

Kiiduväärt inimeste ja juhtumite avaliku tutvustamise kaudu tahab koda tunustada tublisid inimesi ja näidata pyhapaikade hoidmiseks head eeskuju teistelegi.

Looduslike pühapaikade omamisel, haldamisel, kaitsmisel ja kasutamisel saab järgida rahvuslikke ajaloolisi häid tavasid ning seeläbi aidata kaasa pühapaikadega seotud vaimse ja asise elma- ja loonapärandi säilimisele.

Hiie sõber võib olla inimene, yhendus, ettevõte, riigi- või omavalitsusasutus, kelle tahte ja sihikindla tegevuse tõttu on käesoleval või eelmistel aastatel yks või enam looduslikku pyhapaika säilinud või selle/nende seisukord paranenud. Tunnustamisvääriline on kahtlemata ka looduslike pyhapaikadega seotud vaimse elmapärandi (ajalooline kohanimi, kohapärimus, tavad ja väärtushinnangud) hoidmine, uurimine ja tutvustamine.

Hiie sõbra tunnustamissyndmust toetab Eesti Kultuurkapital.

Pilt: Muhu Aljava kyla Kunnatikivi päästis kohalik kylamees nõukogude ajal maaparanduse kyysist .


Maavalla koda