[text]
Täna on

Vabaduse väljaku ymberehitamise käigus tehtavate arheoloogiliste kaevamiste leiud tõestavad, et inimene tegutses Tallinnas juba 5000 aastat tagasi, kirjutas Postimees.

«Vabaduse väljakult kiviaegse asulakoha leidmine tähendab arheoloogidele sama, mida kosmoseuurijatele esimesed fotod kuu tagakyljest,» rõhutas väljakaevamisi juhtiv Guido Toos.

«Loode-Eesti on kiviaja leiukohtade poolest kasin. Midagi sellist on varem avastatud vaid Jägala jõe suudmes toimunud kaevamistel.»

Toosi sõnul on kiviaja elmakiht Vabaduse väljaku all kohati kuni poole meetri paksune ning selle arheoloogikyhvliga läbikaevamine nõuab nii kannatlikust kui aega.

«Ehitaja ja linnavalitsus on meie tegemistesse suhtunud suure poolehoiuga ning arheoloogilistel töödel kaotatud aeg pyytakse tasa teha muude tööde organiseerituma läbiviimisega.»

Abilinnapea Taavi Aasa sõnul ulatus 5000 aasta eest meri praeguse linnavalitsuse välistrepini.

«Tuulisele kaldapealsele tekkis kalastajate-hylgekyttide hooajaline asula, mille arheoloogid aastatuhandete ladestuste alt taas nähtavale tõid,» selgitas Aas. «See kiviaegne asulakoht märgib Tallinna ajaloo algust, kuigi kalurite peatuspaigast linna tekkimiseni kulus veel tuhandeid aastaid,» lisas Aas.

Abilinnapea Aasa sõnul pannakse leitud esemed ning kiviaegset asulat ning ja väljakaevamist tutvustavad pildid välja uuenenud väljaku jalakäijate osas.


Postimees