[text]
Täna on

t_TartuRegilaulutuba.gifNeljapäeval, 13. kooljakuud kell 18 toimub Tartu linnakodaniku muuseumis Jaani tn 16 kolmandat korda regilaulutuba, kus yhes ajaloolase Jüri Metssalu ja Tartu noorte rahvamuusika ansambli Sinimaniseele liikmetega lauldakse regilaule ja mängitakse vanu laulumänge.

Regilaulutoa eesmärgiks on tuua inimesi lähemale meie esivanemate pärandile. Laulutuba annab soovijatele võimaluse laulda teistega kaasa või olla ise eeslauljaks. Toimumiskohaks on valitud Tartu Linnakodaniku Muuseum, mis oma ajaloolisuse kui ka ruumide poolest loob sobiva õhkkonna regilaulude laulmiseks. Regilaulutuba toimub kord kuus.

Regilaulutoa kutsus kokku Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorraldust õppiv Karmen Puidak. Tema koostatud on ka laulutoa võrgulehekylg aadressil

http://www.laulutuba.planet.ee

Laulutuba on kõigile osavõtjatele tasuta!