[text]
Täna on

McCaini staap kutsus Venemaa vähemusi riigist eralduma, väitis Vene meedia.

Augustis Hantõ-Mansiiskis peetud soome-ugri rahvaste maailmakongress tekitas diplomaatilisi pingeid Eesti ja Venemaa vahel, kuid hõimuliikumist ega soome-ugri rahvaste kultuurilist koostööd yle Venemaa piiri see kuigivõrd pole puudutanud, kirjutas EPLs Heinapuu Ott.

Eesti, Soome ega Ungari pole kunagi õhutanud ega hakka ka edaspidi õhutama Venemaa soome-ugrilastega asustatud regioone separatismile, ytles soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee esimees Valeri Markov.

USA vabariiklaste presidendikandidaadi John McCaini staap kutsus Venemaa uudistekanalite teatel septembris Venemaa vähemusrahvaid riigist eralduma, tuletas Markov meelde, kõneldes soome-ugri rahvaste esinduskogu istungi järgsel pressikonverentsil Venemaa Föderatsiooni kuuluva Komi vabariigi pealinnas Sõktõvkaris, teatas Komiinform.

"Konsultatiivkomitee on alati proovinud teha kõik võimaliku soome-ugri rahvaste säilimise nimel ja pyydnud kaasa aidata nende arengule," ytles Markov. "Konsultatiivkomitee pole kunagi tegelenud puhtalt poliitiliste kysimustega, hoolimata sellest, et meie murel rahvaste pärast on ka poliitiline mõõde."

Kysimust separatismist arutas konsultatiivkomitee eestlaste algatusel, rääkis Päevaleht Online'ile sel nädalal Sõktõvkaris komitee istungil viibinud eestlaste esindaja konsultatiivkomitees, Tartu ylikooli soome-ugri keelte dotsent Tõnu Seilenthal. "Palusime arutada sellist kysimust, et meie, eestlased, soomlased ega ungarlased, pole tahtnud, et Venemaal elavad soome-ugri rahvad peaks Venemaast eralduma," lausus ta. "See on nende rahvaste enda enesemääramisõiguse kysimus." Soomlasi esindab konsultatiivkomitees Soome ja Venemaa sõprusseltsi peasekretär Merja Hannus ja ungarlasi Szombathély ylikooli professor János Pusztay.

"Ei maksa liiga palju tähelepanu pyhendada yhele presidendikandidaadile," kommenteeris Seilenthal väidetavat McCaini staabi yleskutset. "Kyll Ameerika yhendriigid töötavad välja oma adekvaatse poliitika ka nende asjade suhtes. Meil on rohkem omavahel soome-ugrilastega kokku leppida, kui arutada seda, mida yks või teine presidendikandidaat on lubanud." Ta märkis ka, et USA järgmiseks presidendiks valitud senaator Barack Obama eesnimi tähendab ungari keeles virsikut.

Sel nädalal Sõktõvkaris kogunenud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee toimib kõigi soome-ugri rahvaste esinduskoguna soomeugrilaste maailmakongresside vahelisel ajal. Endine riigiduuma liige Markov esindab konsultatiivkomitees komi rahvusliku organisatsiooni esimehena komi rahvast.

Sõktõvkaris kinnitas komitee ka oma uue aasta tööplaani, otsustades järgmisel korral koguneda Eestis tuleva aasta 23.–24. märtsil ning välja anda tänavu augustis Hantõ-Mansiiskis peetud soome-ugri rahvaste maailmakongressi materjalide kogumiku, mis sisaldab lisaks Soome presidendi Tarja Haloneni, Ungari presidendi László Sóyomi, ja Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese tervitusi, rääkis Seilenthal.

"Olukord on halb, aga jääb ellu," hindas Seilenthal soome-ugri vähemuskeelte yldist olukorda Venemaal. "On olnud hullemates oludes keeli, mis on välja surnud ja hiljem elustatud. Soome-ugri keelte olukord ei ole nii hull."

Soome-ugri vähemuskeeli õpetatakse Venemaal algklassidest kõrgemal tasemel reeglina vabatahtlikult 1–5 tundi nädalas, eri vabariikides ja eri aladel olukord erinev. Seevastu on praegu Venemaa Föderatsiooni raha eest käima pandud föderaalne soome-ugri kultuuride keskus Sõktõvkaris, mis näitab tendentsi et soome-ugri rahvaste kultuuri poole pealt – mis tähendab nii folkloorifestivale kui ka rahvuskirjandusi – paistavad arenguvõimalused avarduvat.


Eesti Päevaleht