[text]
Täna on

Teisipäeval, 18. kooljakuud kl 17 Tallinna rahvaylikoolis Estonia pst 3/5 järjekordne Eesti Rahva Muuseumi teabepäev, kus teadur Liisi Jääts räägib teemal Eksperimentaalne alepõld – interdistsiplinaarsete välitööde katsebaas.

Alates 2006. aastast on Eesti Rahva Muuseum osalenud ebatavalises projektis, mille eesmärgiks on olnud rajada alepõld nii nagu seda Eestis varasemate sajandite jooksul on tehtud. Ajaloo- ja etnograafia allikatele tuginedes oleme pyydnud taastada võimalikult täpselt kõik alepõlluga seotud tööde faasid – alates puude langetamisest tulevase põllu alal ja lõpetades viljapeksu ja –jahvatamisega.

Katselise alepõllu rajamise eesmärgiks oli saada selle maakasutusviisi kohta sellist teavet, mida ajalooallikad meile ei anna: alates sellest, millised näevad välja alepõld ja alerukis või millise tulemuse saab arhailiste põllutööriistadega põlenud maad harides. Olulisem on aga, et sel kombel on võimalik saada teavet ka loodusteaduslike vahenditega – näiteks, et millised muutused leiavad aset mullas ja taimestikus.

Maaharimisega on Eesti aladel tegeletud juba viimased 6000 aastat. Tõenäoliselt oli esimeseks maaharimisviisiks just alepõllundus.