[text]
Täna on

12. kooljakuud olid ymarlauas Palukyla yle arutlemisel esindatud paljud huvigrupid Kehtna, Käru ja Kõue vallast – kokku 15 inimest, kirjutas Nädalises Eha Metsallik .

Kuigi arutelu lõpuks kujunes tore yhine seisukoht, jäi ka lahtisi otsi: kavad tõstuki ja kunstlume torustiku paigaldamisest olid vastukarva hiiemäe kaitsjatele, maausulistele, kuna pinnasetööd, ka plaanitust väiksemad, hiide ei sobi. Samuti peab tulevik näitama, kuidas arvestatakse ilmsiks tulnud vajadusega kaitsta liigirikast loodust. Nende kysimuste lahendamiseks olid koosolekul osalejad nõus ka tulevikus oma nõuga appi tulema. Mäe puutumata jätmiseks pakuti lahenduseks tehismäe rajamist, näide Pärnumaalt Sauga vallast Eametsa kylast on olemas.

Yhel meelel oldi selles, et unikaalne pyha Hiiemägi rakendatakse sportimisvõimalusi ja loodusharidust pakkuva keskuse vankri ette.

Sydame tegi soojaks sõbralik vallavolikogu liige Eero Kalberg – Koogimäe kylavanem – rahva ja loodusega arvestava kompromissi leidmise sooviga. Maavalla koja liige oli nõus olema huvigruppidele juhiks hiie tutvustamisel, taimeteadlased ymbruskonna loodusväärtuste tutvustamisel jne. Jõuti päris lähedale lahendusele, et hundid söönud ja lambad terved. Hetkel tegeldakse peamaja projekteerimisega ning ka Kehtna vallavalitsusele tundub varasem detailplaneering palliplatside, staadioni ja lasketiiruga liiga lennukas.

Aastatepikkune poleemika Hiiemäe ymber on tema kuulsust ainult kasvatanud. Ju oli vajalik, et kaheksa aastat tagasi ei saadud/lastud koppa maasse lyya ning tolleaegse tehnika järgi tõstukit ning kunstlumetrassi mäele paigaldada. Valla ehitusnõunik Hans-Jyrgen Schumann väitis, et tänapäevased tõstukid ei nõua enam nii suuremahulisi pinnasetöid. Mäe(lt) vaade, hetkel veel puutumata loodusele, maksab tunduvalt rohkem kui väidetavad kaotatud miljonid. Ega seda kelgu- suusamäe kylge nii laialt olegi, et seda tehniliste rajatistega kaunistada.

Jaan Meresmaa, kelle suguvõsa Palukylast ja Lallist ja kes ise nooruses palju Hiiemäel suusatanud, ytles, et mäge ei tohi lõhkuda, see on pyha mägi. Nõukogude ajal veeti Lelle sigala põranda ehituseks mäelt kruusa. Hiis parandab ise oma haavad nii, kuidas suudab. Hiiemäel käijad on kindlasti märganud 35 m läbimõõduga auku mäekyljes, laskumisradade vahel. Kuid kes meist ei tahaks näha toda ymbruskonna vägevaimat mäemyrakat sellisena, nagu ta oli enne selle mäenurga äravedamist Lelle ehitusele.

Vanarahvas teadis, et hiie rahu ei tohi rikkuda. Seal pesitseb selle maa ja rahva kaitsja, keda ei tohi yles äratada, muidu läheb kohe sõjaks. Aga samas hiis ootab väga kylalisi, eriti lapsi ning lahke sydamega inimesi. Hiiest saadi ju hingejõudu, maaväge, ega muidu võõrad vallutajad ole läbi aastatuhandete esmalt meie pyhapaiku pyydnud lõhkuda.

Samas leidis Rein Lehtmets, et kavandatud spordikeskus tuleks täies mahus teostada ning võiks veelgi suurejoonelisem olla. Et sõda mäe ymber on toonud miljoneid kahju ning fondid hakkavad ära kaduma. Kui pole tingimusi, pole rahvast, ning enamik kohalviibijaid pooldas osaliselt tedagi. Ka maavalla koja liige Olev Kull toetas teda selles ehituse osas, mis jääb mäest kaugemale ymbruskonda.

Ei kao fondid kuhugi, uksest ja aknast pakutakse miljardeid. Euroraha, mille meie riik on liikmemaksu ja trahvidega ammu kinni maksnud, on kordi suurem kui 8 aastat tagasi. Ka meie riigi byrokraatiaaparaat on tublisti kosunud ning leidub yha vähem inimesi, kes raha saamiseks soovivad seda aeglase tapu aparaati torkida. A. Ristkok soovitaski moodustada Palukyla sihtasutus annetuste baasil.

Kas loodushariduskeskus peab kindlasti asuma Hiiemäe kylje all, nii et kohe aknast on Suur Mägi käega katsuda ning õue ei peagi minema? Siit jõuame peamajani, mida praegu Liivaku talu asemele kujundatakse. Vana peamaja vundament on olemas, pärineb 1980ndatest aastatest ja asub detailplaneeringu alal Jaanijyri (Indreku) talu kõrval 200 m kaugusel Liivaku talust ja hiiemäest. Ehitust sellele ei kavandata, kyll on detailplaneeringus motell ja kämpingud selle naabruses.

Veel arutati suusahooaja ohutust, näiteks vastlapäeval. Suurprojekti pooldajad leidsid, et tõstukiga saab yles ja allatulijaid siis ei segata. Kuid sageli on elus efekt vastupidine suurtele tahtmistele, mis väga täpselt kirjutavad reeglid ette. Siis unustataksegi loomulik viisakas käitumine ja tekivad reeglite rikkujad ning kaagutajate koor, kes siis neid korrale hakkab kutsuma. Kui ykskõik mis vanuses laps kuhugi tõsta, võib ta alla tulemisega haiget saada. Kui ta aga ise kuhugi ronib, saab ta ka alla. Ta keerab ringi poole mäe peal, kui kõrgus temale paras. Kohalikud Lelle mehed naersid, et tõstame jah lapsed kuuse otsa, tulgu alla, kuidas oskavad.

Mäel näeb ka lumelaudureid ning teisi põnevaid tegelasi. Kuid kas ikka peab arvuti tagant autosse ronima, mäe jalamile sõitma, tõstukisse minema, et siis mäest alla lasta? Kopsud ja syda tahavad ju kah koormust, mida pakub 25 meetri kõrgune mägi.

Praegu on Palukylas murdmaasuusarajad ning suur mägi kõigile. Peamaja valmimisega tekivad riietumise ja pesemise võimalused, võib-olla ka toitlustamiskoht ning matkakeskus. Kõrged voored, mägine maastik lähevad Hiiemäest kolmes suunas, Keava mei - maalinna poole, Vana-Kaiu ja Vahastu maalinna suunas. Lähedale jääb kolm omapärast raba: Keava, Lalli (Palasi) ja Loosalu.

Loo kirjutamisel on kasutatud ka Malle Pihlaku ning Toivo Sepa ymarlaua protokolli.


Nädaline