[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifMuhulase leht oo ilmun. Muhu muuseum, noordekeskus, Liiva ja Hellamaa roamatukogud oo köima pannud uie murdevõistluse. Nad mõtelsid, et sedakorda tuleks muhu murdes hakata entsyklopeediad kirja panema, kirjutas Oma Saares Liis Pallas.

Esteks tuleks muidugid välja mõtelda, mismoodi sõuke sõna võiks Muhu soare peal kosta. Kis tahab, võib paljast märksõnastiku kirjuta – et, sedand, kirjutad yhe tähe ja sõnna taha nimetad selle tähega hakkavad tähtsad muhu sõnad.

Kellel rohkem mahti mõtelda, see võiks sõukse pisikse jutu koa juure kirjuta, mis nee kangeste tähtsad asjad vähe ää seletavad. Omad valmis tööd soab anda Liiva või Hellamaa raamatukoguse hiljemaste Tooma Juhani synnipäeva aaks, mis oo 18. veebruaril 2009. Auhinnad ja tänamise kirjad soaje kätte emakeele päeva märtsikuu sihes. Et olge aga siis ruttus!

Muhu Museumis peetse 27. novembril kellu 17 vanade laulude õhta.


Oma Saar