[text]
Täna on

t_Udmurdimaa.gif12. jõulukuud koguneb Udmurdi vabariigi riiklikus rahvusteatris 9. udmurdi kongress, mis on rahvusyhenduste liidu Udmurt Keneš kõrgeim töövorm, kirjutas Fenno-Ugria.

Udmurdi kongress leiab aset vähemalt yks kord nelja aasta jooksul. Kongressi saadikud valitakse rajooni- ja linnakonverentsidel.

Udmurt Keneši liikmeid on ka Tatarstanis, Baškortostanis, Marimaal, Komimaal, Permi krais, Kirovi, Sverdlovski ja Tomski oblastites ning Moskvas tegutsevad udmurdi rahvusyhendused, kes saadavad kongressile samuti oma delegaadid.

Yhenduse Udmurt Keneš eesmärgiks on taastada ja syvendada udmurtide rahvusteadvust, nende vaimsust ja edumeelsust.

Kongress kinnitab rahvuskogu Pitši Keneš liikmeskonna, valib ja kutsub tagasi presidendi ja revisjonikomisjoni, kinnitab täitevkomitee aruande, assotsiatsiooni eelarve ja revisjonikomisjoni kokkuvõtte.

Udmurtide esimene kongress toimus 1918. aastal Tatarstanis Jelabugi linnas. Eelmine, 10. kongress kogunes tunamullu 15. detsembril Ižkaris ja oli pyhendatud organisatsiooni 15. aastapäevale. Ajavahemikus 1919-1991 udmurtide kongresse ei toimunud.

11. udmurdi kongressil osaleb 350 saadikut ja sada kutsutud kylalist Venemaa piirkondadest ning välismaalt.

Kongressi korraldavad Udmurdi vabariigi valitsus, rahvuspoliitika ministeerium ja assotsiatsioon Udmurt Keneš.


Fenno Ugria