[text]
Täna on

Neljapäeval, 12.12. toimus Tallinnas Muinsuskaitseametis looduslike pyhapaikade riikliku arengukava juhtnõukogu koosolek. Juhtnõukogu kuulas ära ja kiitis heaks arengukava rakendusasutuse aruande ja arutas järgmise aasta rahastamisvõimalusi.

Kultuuriministeeriumi suvise otsuse alusel tuleb 2008. aastaks arengukavale eraldatud 0,5 miljonit krooni jagada kahele aastale. Nõnda on Eesti Vabariigi panus hiite erakorralisteks päästetöödeks järgmisel aastal 288351 krooni, millele Kultuuriministeerium on lubanud lisada veel sada tuhat. Paraku moodustab eraldatud raha eelarvega ette nähtud 4,53 miljonist kroonist vähem kui kymnendiku.

Kavatsetud alarahastamise tõttu ei saa järgmiselgi aastal arengukava sisuliselt käivitada, vaid tuleb piirduda tagasihoidlike ettevalmistustööde ja pisiuuringutega. Juhul kui lisavahendeid ei leita, lõppeb arengukava täitmiseks mõeldud palgaraha sygiseks aga sootuks.

2007. a alguses valmis Kultuuriministeeriumis ajalooliste looduslike pyhapaikade uurimiseks ja hoidmiseks mõeldud viie aasta arengukava. Aasta ja neli kuud hiljem - 2008. a kevadel - kultuuriminister Laine Jänes kinnitas selle. Viis kuud hiljem - 26.08. - sõlmisid Muinsuskaitseamet ja Tartu Ülikool arengukava rakendamiseks lepingu. Nädalapäevad hiljem - 04.09. - võeti Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituuti tööle Ahto Kaasik ja Jüri Metssalu ning käivitati looduslike pyhapaikade keskus. Tõsi, keskust fyysiliselt olemas pole, sest niigi ylinappide vahendite kokkuhoidmiseks otsustati loobuda ruumide yyrimisest ja töötatakse kodus oma isiklike töövahenditega.

Kolme esimese kuu jooksul on pyhapaikade keskuses koostatud pyhapaikade inventeerimise metoodilised juhendid, moodustatud ekspertryhm, inventeeritud pyhapaiku Muhumaal ja Kose kihelkonnas, koostatud mitmeid projektide rahastamistaotlusi ja tehtud palju muudki.

Lisaks Kultuuriministeeriumi eraldatud rahale toetas keskuse tegevust viiekymne tuhande krooniga ka Siseministeerium.

Looduslike pyhapaikade arengukava juhtnõukogusse kuuluvad:

Kalev Uustalu, esimees, Muinsuskaitseameti peadirektor;
Ilme Mäesalu, Muinsuskaitseamet;
Ringo Ringvee, Siseministeerium;
Eike Lepmets, Põllumajandusministeerium;
Piret Palm, Keskkonnaministeeirum;
Heiki Valk, Tartu Ülikool;
Tiit Kaasik, Maavalla koda;
Toomas Liivamägi, Haridus- ja teadusministeerium;
Anton Pärn, Kultuuriministeerium.

Maavalla koda on seisukohal, et pyhapaikade arengukava juhtnõukogu ei saa syydistada arengukava põhjalaskmises, sest rahalised eraldised otsustatakse ministrite, valitsuse ja Riigikogu tasandil. Kysimus pole halduslik vaid poliitiline, täpsemalt öeldes religioonipoliitiline.

Kaks arvu:

17,4 miljonit krooni näeb 2009. a kirikute otsetoetusteks ette Riigikogus eelmisel nädalal vastu võetud riigieelarve.

0,38 miljonit krooni eraldab riik 2009. a Euroopa ulatuses yliharuldaste ja otseselt hävivate ajalooliste looduslike pyhapaikade päästmiseks.


http://www.muinas.ee/kultuur/ajaloolised

 

Maavalla koda