[text]
Täna on

Valmis sai pärimusteaduse ajakirja Mäetagused 40. number, mis on pyhendatud loomadele ja nende kajastustele rahvapärimustes. Esialgu saab sellega tutvuda vaid võrgus.

Ajakirja kaalukaim artikkel, tuntud soeuurija Ilmar Rootsi artikkel "Hunt kultusloomana eesti rahvatraditsioonis", iseloomustab mitmekylgset rahvapärimust, sh tõrjevõtteid, sutega seotud uskumusi ja kombeid ning soesõnu.

Piret Voolaid vaatleb artiklis "Zoofolkloorseid aspekte eesti keerdkysimustes, liitsõnamängudes ja piltmõistatustes" eesti mõistatuste kolme tänapäeva meelisžanrit, milles tegelaskujude või teemade järgi ryhmitades esildub selgesti loomne tahk. Kõigis kolmes liigis on loomade kujutamine ja luulelised võtted erinevad, kuid on sage antropomorfistliku personifikatsiooni kasutamine. Koguni kolmandik eesti piltmõistatustest kujutab loomariigi esindajaid.

Komi folklorist Ljudmilla Lobanova uurib artiklis "Rahvaveterinaaria komi pärimuses" alles viimasel aastakymnel folkloristidele tähelepandavaks muutunud loomaravi alaseid rahvauskumusi, haiguste etioloogiaid ja nimetusi, haiguse põhjuse ja ravivõtte omavahelisi seoseid.

Liisa Vesik iseloomustab oma artiklis "Lemmikloomad Eesti veebis viimasel viiel aastal" muutusi Eesti avalikel veebilehtedel ja foorumites perioodil 2004-2008 kui yhiskonna väärtushinnangutes toimunud nihete peegeldajat.

Anu Korb vahendab viimase välitöömatka muljeid Krasnojarski kraist.