[text]
Täna on

Setomaa Valdade Liit korraldab sel nädalavahetusel Värska kultuurikeskuses Seto leelo tsõõriklaua, kirjutas Ilmar Vananurm Kalevis.

Koos on Seto Leelotarku Kogo, Setomaa Valdade Liit, Setomaa muuseumid, kultuuri-, haridus-, teadus-, välis-, sise-, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja regionaalministri byroo, Setomaa teadusnõukogu ning EAÕK esindajad. Päeva lõpuks on meelelahutusõhtu Värska kultuurikeskuses.

Laupäeval kuulatakse ettekandeid seto leelo kandmisest UNESCO vaimse kultuuripärandi taotlusse ning tutvustatakse Eesti-poolset nimekirja seto kogukonna esindajatele. UNESCO vaimse elmapärandi esindusnimekirja pyrgiva seto leelo taotluse hetkeseisust räägib Margit Siim. Vaimse kelmapärandi nimekirja koostamisest räägib Kristiina Porila. Toimub arutelu seto leelo tegevuskava rakendamisest.

Pyhapäeval pajatab Andreas Kalkun Siberimaa setodest, Anti Lillak aga Setomaa koguteose I köite koostamise kogemustest. Seto keele ja kultuuri õpetusest leelokoorides ning koolis teevad ettekande Rieka Hõrn, Maarja Hõrn ja Vello Jüriöö. Seto leelo tänasest ja homsest päevast pajatab Õie Sarv. Järgneb lauluema Anne Vabarna mälestamine Värska kalmistul ja omakultuuriõhtu, kus antakse kätte selle aasta Anne Vabarna nimelised preemiad.

 

Kalev