[text]
Täna on

Kama Kaido, vana Võromaa sildiprojekti vidäjä   
  
b_250_250_16777215_00_failid_IlvesKama.jpg«Üts tähtsä asi, mis sai seo aastanumbri seen är tettüs, oll’ vana Võromaa piirisilte ülespandmine – 25 silti nelä (Võro, Põlva, Valga ja Tartu) maakunna 17 valda.

Vana Võromaa silte ülespandmine oll’ tähtsä selle, et Võromaa sõnna pruugitas põra katen tähendüsen: üts om seoilmaaigne maakund ja tõnõ om Võromaa vanan tähendüsen: kultuuriruum, kon eläse võrokese ja kõnõldas võro kiilt.

Neo kats asja tüküse kõikaig segi minemä. Ütelt puult unetedas är, et võro kultuuriruum om hulga laemb ku põraaignõ maakund, tõsõlt puult, et seoilmaaigsen Võro maakunnan om tegeligult kats kultuuriruumi: võro ja seto uma. Nüüt nägevä nii uma inemise ku külälise luudusen, kostmaalt tuu kultuuriruum, võrokeisi maa pääle nakkas ja et siistmaalt edesi kõnõldas võro kiilt.

Seo tege as’a selges. Aastit oll’ naist siltest kõnõldu, viimäne takasttoukamine oll’ tuu, et mulgi panni joba 2007. aastaga sügüse Mulgimaa sildi üles ja sis es saa ju võrokese ummetegi kehvembä olla!

Projekti man oll’ tuu ka tähtsä, et seo oll’ edimene kõrd, ku vana Võromaa umavalitsuse teivä ütist tüüd: sildi sai kuunkõlastõdus kõigi valduga, kelle maa pääle naa sildi tulli. Edimält mõnõ valla kõhelsi ja kahelsi, kas seo om iks hää plaan, a lõpus tulli kõik valla as’aga üten. Ütsjagu valdu andsõ umalt puult ka rahha silte ülespandmises. Mu meelest om seo suur ja illos asi, mis sai är tettüs. Tuu oll’ kah illos, et sildi sai inne Umma Pito üles ja Umale Pidole sõitmise aigu olli joba sildi tii veeren vällän. Aituma kõigile valdule ja Kagu Teedevalitsusele, kiä taad asja avitiva tetä.»

Pilt: Kama Kaido üten president Ilvesega vana Võromaa piirisilte pidolidsõl vallategemisel 13. piimäkuul Abissaarõ külän 


Uma Leht