[text]
Täna on

Tavas saanu, säitsmes latsi talvinõ perismüselmälaagri oll’ 3.–4. vahtsõaastakuu pääväl Mõnistõ põhikoolih, kirotas Uma Lehes Vilustõ kooli 8. klassi opilanõ Rohtla Janeli.

Laagrihe tull’ 26 last vana Võromaa koolõst. Mi koolist sõitsõ laagrihe neli last.

Laagri edimädses tüüs oll’ vitsust asju tegemine: teimi alusõ, vahru ja kimbu. Mul tull’ kõgõ parõmbahe vällä alus. Kõiki naid asju saa tarvita kotoh ütskõik määndside pühhi aigu.

Edimädsel pääväl teimi hindäle esi nii lõuna- ku ka õdagusöögi. Üteh tettü ja üteh süüdü süük oll’ ekäpiteh laagriperäline. Opsõmi rahvalikkõ tandsõ nigu labajalavalss, krakovjakk jms. Kävemi Mõnistõ kodoluumuusõumih kaemah, mis sääl nätä oll’. Päävä lõpõtusõs kaimi DVDd Umast Pidost.

Tõõsõl pääväl loimi võrokeelist kodoluuraamatut, opsõmi võro keele õigõt välläütlemist. Laagri lõpuh oll’ viktoriin. Edimäst kotust jäivä jagama kats ütenimelist võistkunda:Pudsunudsija. Üteh noist olli ma kah.

Säändseh laagrih käve ma joba viies kõrd.

Kuva: Alvela Mati mõistsõ korvitegemist nii põnõvalt opada, et laagrilatsõ kulssi, silmä pään helkämän


Uma Leht