[text]
Täna on

August Pulsti juubeliaasta viib kylapillimehed ringreisile yle Eesti

Eesti muusikalise pärandi talletaja ja vanavarakoguja August Pulsti synnist 120 aasta möödumise puhul on algatatud tema mälestusaasta, mille raames toimub rohkesti esinemisi, samuti ettekandepäevi, näitusi ja etendusi.

Pidustuste yheks suuemaks ettevõtmiseks on kylapillimeeste ringreis, kus kylapillimehed ja uue põlvkonna pärimusmuusikud esinevad rahvamajades yle Eesti ning jõuavad lõpuks, 30 porikuud Tallinnasse, Estonia kontserdisaali. Seal korraldas oma eluajal (1889-1977) rahvamuusikud esinema ka August Pulst. 1920ndate aastate jaoks enneolematu algatus leidis tollaste kultuurikorraldajate suurest vastuseisust hoolimata rahva suure poolehoiu ning aitas oluliselt kaasa pärimusmuusika väärtustamisele yhiskonnas.

„August Pulst ei tegelenud vaid pärimuskultuuri jäädvustamise ja salvestamisega, vaid ka vanade tavade jätkamise ja esitamisega uutel ja tema enda aja jaoks julgetel viisidel. Ise kujutan teda tihti ette kunstnikuna, kes värvi asemel maalis huvitavaid mustreid olemasoleva pärimusega. Oleksin äärmiselt õnnelik, kui meie õpistu suudab jätkata tema alustatud elutööd,“ sõnas juubeliaastat kommenteerides Sofia Joons, Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutseva vabahariduskooli August Pulsti õpistu juhataja.

August Pulst korraldas kahe maailmasõja vahel pärimusmuusika jäädvustamist heliplaatidele ning korraldas kylapillimeeste ja -laulikute ringreise. Samuti tegeles ta innukalt vanavara kogumisega ja oli otseselt seotud nelja muuseumi rajamisega: Eesti Kunstimuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum, Tori Muuseum ja Eesti vabaõhumuuseum.

Juubeliaasta avakuu syndmused:

14.01. kl 16.00 August Pulsti laulude ja pillilugudega näitemäng "Presidendi kojutulek" Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, esitab kandlesõprade yhendus Kannelkond

14.01. kl 19.00 tantsuklubi ehk vanad seltskonnatantsud elava rahvamuusikaga Tallinna Vanalinna muusikamajas, eestvedaja Leanne Barbo

15.01. kl 15.00 ettekandepäev "August Pulsti jäljed Tartus" Eesti Rahva Muuseumis

15.01. kl 18.00 kylapillimeeste kontsert ja tantsuklubi Tartu Seltside Majas

16.01. kl 18.00 pillimeistrite kontsert Kadrioru kunstimuuseumis, esinevad muusikud ja tantsijad meistrite Roland Suitsu, Rait Pihlapi, Indrek Roosi jt. pilli järgi

17.01. kl 16.00 kontsert "August Pulst 120" Pärimusmuusika Aidas, esinevad TY  Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid, lugusid vestab Piret Päär, kylas udmurdi rahvalaulik Nadja Utkina, pakutakse isetehtud leiba ja meemõdu

19.01. kl 19.00 August Pulsti näituse "Minevikust tulevikku" avamine Tori Muuseumis

19.01. kl 20.00 August Pulsti maalide näituse "Mytoloogiline Tori" avamine, põrgulugude ja -legendide vestmine Tori Rahvamajas

August Pulsti juubeliaasta pidustusi korraldavad Eesti Pärimusmuusika Keskus ja August Pulsti õpistu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Vanalinna muusikamaja, Tori muuseum ja rahvamaja, Eesti Rahva Muuseum, Kadrioru kunstimuuseum ja Eesti Kontsert.

Enam teavet August Pulsti elu ja tegemiste ning juubelipidustuste kohta leiab August Pulsti õpistu võrgulehelt.