[text]
Täna on

t_piimapukk.gifRiigimetsa Majandamise Keskus jätkab eurorahade toel sel aastal pärandelma paikade ylevaatust Lääne-Virumaal, Pärnu-, Saare- ja Hiiumaal. Ettevõtmine läheb maksma ligi miljon eurot, millest 85% annavad eurorahastud.

Esimese sammuna hakkab RMK nyyd otsima ylevaatajaid. Esimesed tutvustavad teabepäevad toimuvad Ida-Viru Maavalitsuse saalis reedel, 6.02. algusega kell 11 ja Lääne-Viru Maavalitsuse saalis neljapäeval, 12.02. kell 10. Oodatud on kõik huvilised.

Ylevaatuse käigus võetakse arvele ajaloolised paigad alates vanadest metsateedest, mõisnike mälestusmärkidest ja lõpetades piimapukkidega. Ylevaatuse käigus talletatakse andmeid ka juhuslikult näidatud ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest, kuid nende sihikindel otsimine, piiritlemine ja teaduslik kirjeldamine yletab RMK ettevõtmise võimalused. Seni RMK kirjeldatud paikadest on kuni 6% muinasmälestised, millest omakorda tyhine osa moodusatavd looduslkud pyhapaigad.

Eurorahade toel on RMK seni yle vaadanud Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaa metsades asuvad muistised. Ettevõtmise tulemusel valminud kaardirakendusega saavad huvilised tutvuda Maa-ameti võrgulehel.

Lisaks

Pilt: RMK võtab arvele ka säilinud piimapukid, Metsaselts

Maavalla koda