[text]
Täna on

Sõktõvkaris asuv Venemaa soome-ugri elmakeskus lubas juba radokuus tööle panna võrgupõhise telekanali, mis hakkab näitama videolugusid soome-ugri rahvastest ja syndmustest, vahendas Fenno-Ugria.

Ettevõtmise edendaja Andrei Stakionise sõnul on Finno-Ugrovidenije töönimetuse all arendatav võrguleht mõeldud soomeugrilastele yle kogu maailma.

Võrku paigutatakse nii keskuse enda inimeste jäädvusttaud vided kui ka soome-ugri piirkondade telekanalite saated. Plaanis on jäädvustada kõik suuremad soome-ugri syndmused, aga teha ka rahvaid, nende ja nende elma tutvustavaid videolõike.