[text]
Täna on

t_Liis_Pallas.gifMuhulase leht ilmutas ennast. Seal kutsub Muhu Muuseum inimesi oma uut näitust voatama, mis mineva pyhabe uhke pillimängi ja lauluga avati. Näitus oo omaaegses rahvatööndusettevõttes UKU töötan muhu meistritest ja nende töödest, kirjutas Liis Pallas Oma Saares.

Sellest mineva korra aegas sai koa reagitud, et sõukste ytlemiste pärast mõni roosida ep julgegid. Ma mõtle, et oma asi, mismoodi keegid teeb. Kut muhu “päris” meistrid kellegid tegemisi valeks pidavad, siis võib ristida oma töö iseoma järele. Näiteks Liina tikand või Malle tikand. Ja keegid ärgu selle kohe kobisegu.

Jälle neh. Tallinna muhulaste pidu oo tulemas. Tallinna Muhulaste Seltsi eestseisus annab teada, et 28. radokuud soab 20 voastad, kut Tallinna muhulased tullid kokku Eesti Raadio Valges saalis ja lõid oma selsi. Seda syndmust tähistatsegid selle voasta 28. veebruaril kellu 16 piduga Tallinnas Raua tn 1 klubi Raavis ruumides. Pidulistele esineb Kylasema kylaselts.

Muhu murdevõistlust tuletatse meele. Et loanitse muhu murdes entsyklopeediad – see sõna ise ootab koa muhu keele tõlkimist. Valmis töid oodetse hiljemaste Tooma Juhani synnipäeva aegus 18. veebruaril. Viige või soatke nee Liiva või Hellamaa roamatukoguse.

Oome, 30. sydakuud kutsutse teitid kellu 17 Muhu Põhikooli, kus avatse rahvusvahelise tekstiilipärandil põhineva tootearenduskursuse INEXTEX lõputööde näitus. Näitust avavad kursusel osalejad, kursuse juhendaja Anu Kabur ja kursuse korraldaja Muhu Muuseum.

Laupa tuleb Vanatoa Turismitalus loeng-kontsert Merelaulud. See hakkab kellu 20 peale ja seda veab eest Marko Matvere.

Hellamaal esitles eile oma kokku pandud kogumikku “Muhu pärimuslik aastaring” Hellamaa raamatukogu juhataja Anne Leesla. Anne Leesla esitleb oma kogumikku koa Liiva raamatukogus tõenäoliselt tuleva nädali reede, 6. radokuud.


Oma Saar