[text]
Täna on

t_Salmelaev.gifSygise hakul Salme asula piirilt leitud ning merearheoloogia “sajandi leiuks” nimetatud muinaslaeva jäänuste põhjal on valminud ka esialgne ruumiline kuju, kirjutas Oma Saares Raul Vinni.

Mudeli autori, Tallinna ylikooli ajalooinstituudi arheoloogiakogu hoidja Priit Lätti loodud kujutis on mehe sõnul väga esialgne.

“Antud laevamudel ei vasta kindlasti päriselt tegelikkusele,” märkis Lätti, lisades, et mudeli tegemisel on proovitud aluseks võtta laeva kokkulepitud mõõtmed.

“Salme laevast on säilinud väga vähe andmeid, mida aluseks võtta, ja seetõttu on see töö suuresti oletuslik,” toonitas autor võimalust, et laeva kuju töö käigus muutub.

Lätti tunnistas, et modelleerimine arvutiprogrammi Delfiship abil oli keerukas, kuna tavaliselt on mudeli tegemisel laeva joonised juba ees. Salme laeva puhul on aga vaid oletused ja kaevamistelt saadud info.

Edasi tuleb Lätti sõnul hakata tegelema yksikute osade loomisega. “Kui lõplik kuju enam-vähem paika saab, on võimalik hakata modelleerima ka laeva täpsemaid detaile – kaari, klampe, sõudepinke,” selgitas Lätti.

Ta lisas, et see, kui kiiresti mudeliga edasi saab minna, sõltub peamiselt laeva uurijatest, kes peavad yksikutes osades selgusele jõudma.

Muinaslaeva vanuseks pakutakse ajavahemikku 7.– 9. sajand, mis teeb Salme muinaslaevast Eesti seni vanima laevaleiu.

“Salme laev on nii Eesti kui kogu Läänemere merendusajaloo ja laevaarheoloogia kontekstis erakordselt väärtuslik leid, sest teave Läänemere idapoolsete alade esiajaloolise meresõidu ja laevaehitustraditsioonide kohta on ylimalt puudulik.

See vähene, mida teame, piirdub peaasjalikult Henriku Liivimaa kroonikas kirjapanduga,” on laeva tähtsusest kirjutanud merearheoloog Vello Mäss.

Tema sõnul kätkeb leitud laev endas yliväärtuslikku teavet ka sel juhul, kui selgub, et laev oli võõramaise päritoluga.

Pilt: Arvutijoonis Salme laevast. Praeguste andmete põhjal oli Salmelt leitud laeva pikkus 10,20 m. Pikkus vööri esimesest needist kuni ahtritäävi edelapoolseima needini oli 9,9 m. Laevast paremini säilinud osa suurim laius oli 1,3 m.


Oma Saar