[text]
Täna on

Salme muinaslaevast leitud inimluude uuring näitas, et seal olnud seitsme mehe kehapikkus oli muinasaja kohta märkimisväärne, kirjutas Meie Maas Oliver Rand.

“Ysna pikka kasvu mehed olid, pikkus vahemikus 175–180 sentimeetrit, “ytles Salme muinaslaevast leitud inimluid uurinud Tallinna ylikooli ajaloo instituudi arheobioloogia ja muinastehnoloogia osakonna teadur Raili Allmäe.

“Tolleaegsete saarlaste või yldse eestlaste kehapikkuse kohta on meil suhteliselt vähe informatsiooni, kuid isegi tänapäeva mõistes oleks need mehed olnud tõenäoliselt yle keskmise kehapikkusega. Aga kui teha võrdlus keskajaga, siis on nende meeste kehapikkus märkimisväärne.”

Raili Allmäe sõnul on teadlastel vähe teavet, kui pikad inimesed muinasajal ehk aastail 500... elasid. Märkimisväärne on ka meeste matmisviis, sest tollal kasutati väga sageli põletusmatust. Antud juhul polnud seda tehtud.

“Luude analyys on alles käimas, aga siiski on huvitav vahest see, et paadi kontuuri seest kogusid arheoloogid kokku luud ja luufragmendid, mille analyys näitas, et tegemist on seitsme inimese säilmetega, täpsemalt seitsme mehe luustikuga,” osutas teadur. Tema sõnul on luustikud kahjuks varasemate ehitustööde käigus suures osas segamini läinud.

“See inimeste arv on märkimisväärne Põhja-Euroopa sarnaste ehk siis paadi- ja laevaleidude kontekstis,” lisas Raili Allmäe.

Meeste surma põhjuste kohta ei oska teadurid veel midagi öelda. “Põhjalikumalt käsitletakse teemat kindlasti kevadisel seminaril Saaremaal,” viitas teadur.


Meie Maa