[text]
Täna on

Paul Goble juhtis 22. jaanuaril oma blogis Window on Eurasia ilmunud kirjutises Finno-Ugrics Seek Support from Kyiv against Russian ‘Colonialism’ tähelepanu sellele, et energiaressursid, mida Moskva kasutab tõhusate poliitiliste relvadena iseseisva Ukraina vastu, on tegelikult varastatud Lääne-Siberist, Hansi-Mansi ringkonnast, kus elavad handid, mansid ja neenetsid. Globe’i hinnagul on tegemist amoraalse vargusega, mille peaksid hukka mõistma nii Euroopa Liit kui ka Ukraina, kirjutas Eesti Elus Elle Puusaag.

Handi-Mansi ringkonnast

Handi-Mansi autonoomse ringkonna yldpindala on 534.800 km2 ja selle halduskeskuseks Hantõ-Mansiisk.

Ringkond on väga rikas loodusvarade poolest – leidub naftat, gaasi, kulda, rauamaaki, kivisytt jne; on rajatud yle 500 nafta- ja gaasimaardla ning seal toodetakse 60% kogu Venemaal kaevandatavast naftast. Pole siis ime, et põliselanikud kuulutasid 1992. a. kõik loodusressursid enda omandiks. Tegemist on ju (vähemalt formaalselt) ikkagi autonoomse ehk iseseisva piirkonnaga.

Ringkonnas elab ca 1,35 miljonit inimest 123-st eri rahvusest. Põlisrahvaste hulka kuuluvad neist handid, mansid, metsa-neenetsid. Ylejäänud rahvastiku moodustavad erinevad slaavi, tyrgi-tatari ja soomeugri rahvad. Põliselanike arv kahaneb aga drastiliselt, viimastel andmetel on hante veel 1,9% ja mansisid 1,1% rahvastikust. Paralleelselt sellega on kasvanud venelaste arv, neid on seal 75%.

Soomeugrilaste tahte vastaselt

Soome-ugri teadlane ja aktivist Rostislav Martinjuk andis möödunud nädalal intervjuu Kiievi ajalehele Gazeta, milles märkis, et 80% nn Vene gaasist, mida saadetakse edasi Ukrainasse ja sealt Euroopasse, tuleb Handi-Mansi ringkonnast ja Jamali poolsaarelt.

Martinjuki sõnul on kohalike elanike tahte eiramine seadusevastane. Ometi seda tehakse. Martinjukil on andmeid, et Moskva ostab (pististe abil) järk-järgult yles kohalikke võimuorganeid ning handid-mansid ja neenetsid saavad oma loodusrikkuste eest parimal juhul väikest altkäemaksu või lihtsalt viina.

Martinjuki sõnul on Ukrainale varastatud gaasi myymine provokatiivne ja illegaalne tegevus. Mõelgem vaid summadele, mida Venemaa teenib handide, manside ja neenetsite gaasi ja nafta myygist!

Et handid-mansid ei suuda väikese rahvaarvu, hajutatuse ja viletsa organiseerituse tõttu õieti midagi oma õiguste kaitseks teha ja et soomeugrilased on pealegi Vene meedia eriliseks vihaobjektiks, on siin tõhusat lahendust raske leida. Kõnealune teema võeti yles ka Vene Televisioonis, kus kinnitati, et gaasi ei varasta mitte Vene miljardäridest ettevõtjad, vaid ukraina transiit-töölised.

Jamali poolsaare olevik ja tulevik

12 gaasi eksportiva riigi nõupidamisele järgnenud pressikonverentsil Moskvas 23.12. deklareeris Vene peaminister Vladimir Putin, et „odava maagaasi ajajärk on läbi, kuna tootmiskulude suurenemisega kaasneb paratamatult gaasi kallinemine maailmaturul“. Peaministri sõnul ulatuvad Venemaa investeeringud Jamali poolsaarele ja mujale põhjapiirkonda kymnetesse miljarditesse dollaritesse. Putin rääkis vaid kulutuste suurenemisest, kuid ei sõnagi oodatavate tulude kasvust.

Rovaniemi ylikooli professor Bruce Forbes’il on andmeid, et läbi Jamali poolsaare kesk- ja idaosa on plaanis ehitada uus gaasijuhe. Samas asub ka yks suuremaid kasutamata naftamaardlaid. See suur ala on Jamali neenetsite põline kodumaa, kus elab vähemal määral ka hante jt soomeugrilasi. Areneva raudtee ja teenindusvõrkude kahjulik mõju on teadlase hinnangul Jamali lõunaosas juba ilmne.

Nii kahandab yha laienev nafta ja maagaasi kaevandamine tundraala karjatamiskõlblikkust; taimkate on juba täiesti hävitatud enam kui 2250 km² suurusel alal. On teateid järvede myrgisusest; tuiskliiv ja tolm tekitavad probleeme; põhjapõdrad on jäänud nõrgaks ja väikeseks; igikelts on sulanud jpm.

Soomeugrilased ja Euroopa Liit

Martinjuk oli oma intervjuus siiski ysna lootusrikas, viidates Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese mullusele visiidile. Eesti president esines 28.06. kõnega soome-ugri rahvaste 5. maailmakongressil Hantõ-Mansiiskis, kus ta rõhutas soomeugri yhistegevuse tähtsust ja ainulaadsust. Eesti riigipea sõnul peaks soomeugrilasi yhendama sellised universaalsed väärtused nagu vabadus ja demokraatia, mis ei tunne riigipiire, olenemata sellest, kas nad kuuluvad Euroopa Liitu (EL) või mitte. Aga kas suuremad, EL-i kuuluvad soomeugri rahvad (soomlased, ungarlased ja eestlased) saaksid kõnealuses olukorras hantidele ja mansidele kuidagi abiks olla näiteks Euroopa Parlamendi kaudu?

Mullu eraldas Euroopa Parlament 2,5 miljonit eurot põlisrahvaste toetuseks Venemaal. Kes selle summa kasutamist kontrollib, kuidas seda jagatakse?

Lingua franca

Globe on veendunud, et soomeugrilaste yhtsust ja aktiivsust Vene Föderatsioonis pärsib nende keeleline killustatus. Seetõttu tuleb ta välja mõttega luua midagi soomeugri esperanto keele taolist, nn lingua franca, mis aitaks keelesillana yletada keelelisi raskusi. Ehkki esperanto jt tehiskeeled pole kunagi suhtlemiskeeleks kujunenud, võiks soome-ugrilaste puhul see ehk end õigustada.
•••
Hantidel, mansidel ja neenetsitel on veel pikk tee astuda tõelise yksmeele, vabaduse ja iseseisvuseni. Võib juhtuda, et nad sinna ei jõuagi. Nende loodusvarade ryystamine ja varastamine kestab ja kasvab. Kes suudaks seda peatada?


Eesti Elu