[text]
Täna on

Eelmisel nädalal esitleti Hellamaa raamatukogus kogumikku “Muhu pärimuslik aastaring”, kirjutas Meie Maa.

Kogumik-vihiku koostamise eesmärk oli käsikirja koostajal, Hellamaa raamatukogu juhatajal Anne Leeslal köita yhiste kaante vahele ainult Muhust yles kirjutatud pärimuslik aines. Nii sisaldab värske väljaanne noppeid “Eesti rahvakalendrist”, “Vanasõnaraamatust” (1984), Muhu muuseumis leiduvatest käsikirjadest ning oma aja innuka koduuurija Vassiili Randmetsa käsikirjalistest märkmevihikutest.

Kogumik on yles ehitatud aastaaegade kaupa, alustades kevadest.

Trykivalgust nägid teose kakssada eksemplari Saarte trykikojas ning selle väljaandmist rahastati kultuuriministeeriumi programmist “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008–2010”.


Meie Maa