[text]
Täna on

Kedä huvitasõ vana Võromaa kotussõnime, saa hääd teedüst kotussõnimmi-uurja Saarõ Evari raamatust «Võrumaa kohanimed», midä saa osta raamadupuutõst, kirotas Uma Leht.

Vana Võromaa kõgõ harilikumba kotussõnime andva väiku võimalusõ aolukku ja kultuurilukku tagasi kaia. Harilikkõ nimmi tähendüst ja tegünemise põhimõttit seletedäs keeletiidüse ja rahvatiidüse abiga. Nimmi aoluu uurmist tan raamatun olõ-i.

Kõgõ sagõdadsõmb nimi vanal Võromaal om Jaanimägi: noid om mi maal kokko 89 tükkü.

Raamat om Saarõ Evari doktoritüü, mille tä kaits’ joulukuu keskpaigan.

Uma Leht