[text]
Täna on

Norra saami parlament taotleb saami rahva õigusi maa-aladele, mis moodustavad 40 protsenti Norra maast, vahendas Fenno-Ugria.

Saami parlament avaldas resolutsiooni, kus on öeldud, et ka Norra lõunapoolsetel aladel elavatel saamidel peaksid olema maale samasugused õigused kui nende Finnmarkis elavatel rahvuskaaslastel, teatab Norra saami raadio NRK.

Saami parlamendi esimehe Egil Olli hinnangul peaksid saamid olema esindatud kõikides maavalitsusorganites Finnmarki, Tromsö ja Nordlandi maakonnas ning ja Põhja-Tröndelagis ja Lõuna-Tröndelagis. Sellisel juhul saavutaksid saamid kontrolli 40 protsendi Norra alade yle.

Praegu on saami parlamendil Finnmarki akti (2006) alusel kontroll Norra põhjapoolseima, Finnmarki maakonna maa-alade yle. Saami parlament on maaomanikust firma Finnmarkseiendommen osanik.


Fenno-Ugria