[text]
Täna on

Laupäeval, 7. urbekuud kell 18.00 toimub Tartu seltside majas (Pepleri 27) esimesel korrusel järjekordne regilaulutuba. Õie Sarv ja Edakai Simmermann kõnelevad inimestevahelisest yhiskondlikest suhetest regilauludes.
Yheskoos lauldakse regilaule noortest ja nende omavaahelistest suhetest.

Kõik regilaulusõbrad on teretulnud! Osalemine tasuta!