[text]
Täna on

Neljapäeval, 12. urbekuud algusega kell 14.00 toimub Kolga mõisa seminariruumis Lahemaa rahvuspargi vaimse kultuuripärandi alusuuringute nõupäev. Jutuks tuleb käimasolev Kuuslau kihelkonna osa pyhapaikade ylevaatus ja kavandatav Lahemaa rahvuspargi kohapärimuse andmekogu koostamine.

Kava

14.00 Lahemaa rahvuspargi Kuuslau kihelkonan osa looduslike pyhapaikade ylevaatus.
Ahto Kaasik Tartu ylikoolist kõneleb senistest ja mahlakuus toimuvatest töödest. Yksikasjalikumalt on kavas tutvustada teadaolevaid pyhapaiku ja koos kohalike inimestega arutada, kuidas neid leida. Arutelu on jätkuks 13.01. Palmses toimunud seminarile.

15.30 Kohapärimuse projekt “Lahemaa mälumaastikud” Lahemaa rahvuspargis.
Tõnno Jonuks Eesti Kirjandusmuuseumist kõneleb ettevõtmisest, mille eesmärk on koostada Lahemaa rahvuspargi ala kohta käiva kohapärimuse andmekogu. Tegevuste käigus koondatakse erinevatest arhiividest (valdavalt Eesti Kirjandusmuuseumi arhiividest, aga ka Lahemaa rahvuspargi arhiivist jm) yhtsesse andmekogusse kohapärimus, kogutakse uut pärimust ning määratakse paikade asukohad maastikul. Ettevõtmise tulemusena valmib avalikuks kasutamiseks mõeldud Lahemaa mälumaastike võrgukaart.

Kõik huvilised on oodatud.

Lisateavet: Ave Paulus 53327893

Nõupäeva korraldavad Keskkonnaaameti Viru regioon ja Kolga Muuseum