[text]
Täna on

Kolmapäävä, urbõkuu 18. pääväl kell 18 TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ jututarõn: Võro Instituudi tiidemeistri Saarõ Evar kõnõlõs Võromaa kotussõnimist: "Mink perrä võrokõsõq hariligult kotussit ärq tundvaq".

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq! Keskusõ aadrõs om Lossi 38 (vana anatoomikum). Manoq saa küssüq: Triin Iva, tel 737 5422 vai lekeskus[at]ut.ee

Kolmapäeval, 18. urbekuud kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututares:
Võru Instituudi teadur Evar Saar räägib Võrumaa kohanimedest: "Mille järgi võrukesed harilikult kohtasid ära tunnevad".

Kõik huvilised on oodatud! Keskus asub Lossi 38 (vana anatoomikum). Info: Triin Iva, tel 737 5422 või lekeskus[at]ut.ee.