[text]
Täna on

23.–25. urbekuud peetakse Tallinnas ja Rakveres soome-ugri rahvaste esinduskogu (konsultatiivkomitee) koosolekuid, teatas Fenno-Ugria.

Esmaspäeval kohtuvad esinduskogu liikmed Riigikogu väliskomisjoni ja soome-ugri toetusgrupi liikmetega. Seejärel siirdutakse Rakverre nõu pidama.

Päevakajalise kysimusena võetakse arutlusele olukord Permikomi  ringkonnas, kus on sulgemisohus neli rahvuslikku elmaasutust.

Arutatakse ka käesoleva aasta tööplaani erinevate syndmuste osas, samuti koostööd YRO raames. Eraldi kysimusena on kavas arutada soome-ugri keeltes tehtavate tele- ja raadiosaadete kättesaadavust võrgus ja keskse serveri loomist nende jaoks.

Seekordsest istungist võtavad osa ungarlaste, soomlaste, eestlaste, vepslaste, isurite, ingerisoomlaste, kveenide, komide, permikomide, maride, mokšade, setude, udmurtide, hantide, ersade, neenetsite ja karjalaste esindajad.

Esinduskogus esindab iga rahvast kuni kaks esindajat, kes on reeglina määratud rahvuskongresside või rahvaste huvisid esindavate yhenduste poolt. Eestlasi esindab esinduskogus MTY Fenno-Ugria Asutus kui kõiki soome-ugri rahvastega sidemeid arendavate Eesti yhenduste ja asutuste katusyhendus. Eesti esindajaiks esinduskogus on Andres Heinapuu ja Tõnu Seilenthal.

Esinduskogu on soome-ugri rahvaste maailmakongresse teenindav töövorm, mis tegutseb kooskõlas rahvusvahelise seaduse normide ning YRO põhimõtetega. Konsultatiivkomitee kaitseb soome-ugri rahvaste õigusi ja huve, nii nagu see on kirja pandud 1992. aastal vastu võetud maailma soome-ugri rahvaste koostöödeklaratsioonis.

Rahvastel on esinduskogus võrdne sõnaõigus ning hääletustel igayhel yks hääl sõltumata rahvaarvust. Komitee tegutseb põhimõttel, et kõigi soome-ugri rahvaste esindajad on võrdsed ja otsuseid võetakse vastu yksmeeles, vaid korralduslikes kysimustes võib toimuda hääletamine.

Töökorra järgi peab esinduskogu kogunema vähemalt yks kord aastas, tegelikult on aga käidud koos kaks korda aastas.