[text]
Täna on

Minister Laine Jänes kinnitas Lõuna-Eesti keele ja kultuuri programmi raames eraldatud toetused. Kokku läheb 24 ettevõtmise vahel jagamisele ligi kaks miljonit krooni, teatas Kultuuriministeerium.

Võrreldes seda toetust näiteks Vene Föderatsiooni omandis oleva Peterburi Jaani kiriku remondiks eraldatud 115 miljoni krooniga, on selge, et valitsus suretab oma lõunamaakondade põliskultuuri.
 
Toetusi jagus napilt lõunaeestikeelsete uudistesaadete tegemiseks,  mulgikeelsete ainekavade ja õppematerjalide koostamiseks, keele õpetamiseks ja näitemängude lavale toomiseks. Samuti toetab ministeerium programmi raames teise võrukeelse laulu- ja rahvapeo Uma Pido ettevalmistamist, mis toimub 29. mail 2010.
 
Riikliku programmi toel antakse välja mulgikeelset ajalehte „Üitsainus Mulgimaa“, võrukeelset Uma Lehte, ilmub ka ajakirja Täheke yks võrukeelne number. Programminõukogu esimehe Külli Eichenbaumi sõnul on programmi abil ellu kutsutud ajakirjanduslikud ettevõtmised suurendanud lõunaeesti keele mõjukust kohalike elanike hulgas. „Ka on lõunaeestikeelne ajakirjandus laiendanud Eesti teiste piirkondade inimeste teadmisi riigi lõunapiirkonna keelest ja kultuurist,“ kinnitas Eichenbaum.
 
Kultuuriministeerium eraldas programmist 187 500 krooni Võru Muusikakoolile pärimusmuusika õpetamiseks Võrumaal, Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja keeleuuringute keskuse tegevustoetuseks eraldas ministeerium tänavu 275 000 krooni. Mulgi Kultuuri Instituut jätkab programmitoetuse abil mulgi-eesti praktilise murdesõnastiku koostamist, Eesti Kirjandusmuuseum täiendab lõunaeesti kohapärimuse andmebaasi vana Tartumaa osas.
 
Riiklik programm "Lõunaeesti keel ja kultuur 2005-2009" on jätkuks samanimelisele programmile aastaist 2000-2004. Programmi eesmärk on Lõuna-Eesti keelelise ja kultuurilise eripära säilitamine ning tegevuspiirkonnaks on ajalooline lõunaeesti keeleala: Mulgimaa, Tartumaa ja Võrumaa.
 
Ministri käskkirjaga toetuste eraldamise kohta saab tutvuda ministeeriumi avalikus dokumendiregistris: http://dokreg.kul.ee/?id=&t_id=6890&asutus_id=1&dok_id=7941
 
Lähemalt riikliku programmi „Lõunaeesti keel ja kultuur 2005-2009“ kohta: http://www.kul.ee/index.php?path=0x1046