[text]
Täna on

t_tengelpung.gifMaavalla koda kuulutab välja karjalaskepäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning koja muude tegemiste tarvis.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest. Kindlasti on oodatud on virkade ja osavate neidude-naiste ja poiste-meeste käe all valminud esemed, näiteks: vööd, paelad, ehted, nõud jm kodumaine, puhas ja maarahvapärane. Saame nende asjadega tunnustada koja parimaid abilisi ja ergutada vabatahtliku töö tegijaid.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Karjalaskepäeva korjandus toimub 1.-23. mahlakuud (01.-23.04.). Rahvakalendris on karjalaskepäev ehk jyripäev (23.04.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab kasupäevani kestev kiire suvetööde aeg.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee
 

Kojast


Maavalla Koda on loodud esivanemate loonahingelise* põliselma** ja -usu väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt põliste pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loonahoidu, riigi ja usu lahusust ja mõtte- ning usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikeyhiskonda ning oma põliselma tundmise syvendamist.

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate ainelist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool.

- Koda tegeleb riikliku arengukava kaastäitjana pyhapaikade uurimise, hoidmise ja tutvustamisega. Koja esindaja kuulub arengukava juhtnõukogusse ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ekspertryhma. Kuna riigi tugi on väga väike, ootab koda ka pyhapaikade päästmiseks annetajate abi.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Kautjala Taaritammemäe ehitus õnnestus eelmisel aastal mujale suunata. Päevakorras on endiselt Paluküla hiiemäe, Ebavere hiiemäe jt pyhade paikade kaitsmine.

 - Pyhapaiku ja usuvabadust puudutavates kysimustes nõustab koda kohalikke omavalitsusi.

- Eelmisel kevadel andis koda kultuuriminister Laine Jänesele yle looduslike pyhapaikade kaitset taotleva pöördumise enam kui viie tuhande allkirjaga. Tänaseks on pöördumisega liitunud juba yle 6000 inimese. Allkirjade kogumine jätkub.

- Eelmisel aastal andis koda esimest korda välja Hiie sõbra aunime. Sel aastal on kavas ettevõtmisega jätkata.

- Eelmisel aastal esimest korda toimunud fotovõistlusega Maavalla hiied on kavas samuti tänavu jätkata.

- Hiiepiltide näitus on aasta jooksul olnud yleval Kuressaares, Tallinnas, Võrus, Tartus ja Lyganusel. Viimati võis näitust näha Tallinna Ülikoolis. Karjalaskepäevast alates on see ylal Palmse looduskeskuses.

- Koos Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumiga jätkas koda eelmisel hingedeajal Muhu pyhapaikade ylevaatust. Mahlakuus on kavas jätkata uurimistööga Kuusalu kihelkonna idaosas.

- Koda osaleb Eest rahvusliku FSC metsandusstandardi koostamises, et tagada selle abil põlisrahva ja pärimuskultuuri huvide parem kaitse metsandusvaldkonnas.

- Suve hakul peaks kaupluste vahendusel lugejateni jõudma kordustrykk raamatust Looduslikud pyhapaigad, väärtused ja kaitse. Yle-eelmisel aastal ilmunud artiklikogumik läks valdavalt jagamisele koolide, suuremate raamatukogude, riigi- ja omavalitsusasutuste vahel. Raamatu pdf faili võib iga huviline endale vabalt koja lehelt võtta.

- Eelmisel aastal ilmus koja väljaandel 31. korda maarahva pyhi ja ajaarvamist tutvustav sirvikalender (Maavalla kalender 10222). Järgmised sirvid ilmvad hilissygisel.

- Maavalla Koja uudiskiri (teabelist) ja võrguleht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvastega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehe esilehel.

- Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet rahvakalendri tähtpäevadest, pyhapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.

* loond, loona, loonda – maakeelne sõna looduse tähenduses; ** elm - kultuur

Kuva: tengelpung