[text]
Täna on

Oodami fotosid vana-aoliidsi tegemiisi, asju, huunidõ kottalõ!
 
Hää rahvas!

Võro selts ja Võro instituut omma huvitõdu fotodõst, kon pääl om nätä
vana-aoliidsi asju ja tegemiisi nii vanast ku täämbädsel pääväl: nt
traditsioonilise mõistmisõ seosõn söögitegemise, taloelo, ehitüse,
käsitüüga jne köüdet pildi. Pildi võiva olla nii inemiisist, asjust ku
huunist ku kõigist kõrraga mändsegi tegemise man. Või ette tulla, et
aig-aolt tahetas mõnt mõnõ slaidiprogrammi vai raamadu man pruuki.

Pilte või saata aadrõsi triinu.ojar [at] wi.werro.ee pääle,
niisamatõ postiga Võro instituuti.

Pildi mano võinu kävvü väiku seletüs, mis-kos-kes ja loomuligult piät teedä olõma pildi autor vai umanik. Ku pilte pruugitas,
võetas tuu inemisega muidoki kontakti ja lepitäs kokko kas ja kuis tuud tetä või.

Hüvvi keväjäpühhi!


Triinu Ojar