[text]
Täna on

Neljapäeval, 16. mahlakuud kell 18.30 toimub Tartus permikomide käekäigule pyhendatud kohtumisõhtu „Avastusretked“.

Eluoluuurija Indrek Jääts kõneleb sellest, mida nägi ja kuulis eelmise aasta sügisel Permikomi ringkonnas. Juttu tuleb kohalikust eluolust, inimeste meeleoludest, poliitiliselt mõneti pingestatud välitöödeõhkkonnast.

Yllatusena muusikalised vahepalad eelmise aasta suvel permikomisid külastanud ryhmalt Vaikuse Koosolek.

Permikomi Ringkond on üks Venemaa Euroopa osa vaesemaid piirkondi. Permikomid moodustavad umbes 60% ringkonna elanikest, mis on Venemaa rahvuslike piirkondlike autonoomiate puhul haruldane (tavaliselt on nimirahvuse osakaal märksa väiksem). Samas oli Permikomi Autonoomne Ringkond esimene, mis kaotas 2005. aastal autonoomia ning sisuliselt liideti Permi oblastiga. Rahvuslikult meelestatud kohalike haritlaste meelest on permikomide olukord sellest peale halvenenud. Permikomi keel on kõnekeelena säilinud, eriti maal, ent ühiskondlikus elus ja hariduses on selle kasutamine äärmiselt piiratud.

Indrek Jääts on etnoloog ning töötab Eesti Rahva Muuseumis teadurina. Eelkõige tegeleb ta rahvuslike muutuste uurimisega peamiselt soome-ugri rahvaste näitel. Komimaal käis ta eelmisel aastal sihiga teha nende kaasaegset olukorda kajastav film.

Domus Dorpatensis asub Tartus, Ülikooli tn 7, 2. korrusel.

Syndmus on kõigile huvilistele tasuta.