[text]
Täna on

Kolmapäeval, 15. mahlakuud kell 18.00 toimub Tallinnas Vanalinna muusikamajas (Tallinn, Uus 16c) Ersa keele päevale pyhendatud hõimuõhtu, kus:

• kõneldakse ersa keelest ja meelest
• näidatakse filmikatkendid ersade suvisest palvepyhast
• esinevad pärimusmuusikud Tšukalõ kylast Mordvamaal

Tšukalõ kylast Ardatovi rajoonist, mida loetakse ersa elma hälliks, on tulnud kylla kolm laulumemme. Nende esituses kõlavad iidvanad rahva- ja tavandilaulud.

Ersa kultuuris on väga oluline suvine palvepyha Rasken Ozks, millel taaselustatakse iidseid kombeid, lauldakse ja tantsitakse. Rahvapalvusest korduvalt osa võtnud Indrek Särg esitleb ja selgitab kylaskäikudel jäädvustatud filme.

Ersa keele päeva tähistatakse alates 1993. aastast kirjakeele rajaja Anatoli Rjabovi synniaastapäeval 16.04.

Ersa ja mokša keel kuuluvad koos mari keelega soome-ugri keelte volga ryhma. Ersasid ja mokšasid loetakse yheskoos mordvalasteks, kuigi nad ise on end alati eri rahvasteks pidanud. Mordvalased (ersad ja mokšad) on yhed tänapäeva suurimad soome-ugri rahvad, kuid hajutatud asualade tõttu on nende ymberrahvastumine kiire.

Ersa ja mokša keel on kyll vastavalt Mordva vabariigi põhiseadusele (1995) vene keele kõrval ametlikeks riigikeelteks, kuid tegelikult neil avalikus elus ega hariduses erilist kaalu pole.

Eestis tähistatakse ersa keele päeva juba kaheteistkymnendat korda.

Hõimuõhtu korraldab Fenno-Ugria asutus koostöös ersa ja mordva kultuuriseltsidega.