[text]
Täna on

Terve rida Eesti muinsustega tegelevaid asutusi ja yhendusi avaldas yleskutse, milles palutakse Eesti avalikkuse abi aardekyttide ohjeldamiseks. Metalliotsijast ja aardekyttidest on saamas Eesti muinasväärtuste katk, mis hävitab meie yhist pärandit. Olgu muinasesemed kaevatud kaitsealuselt mälestiselt nimelt või seni veel kaitseta paigast kogemata - iga muinaseseme harrastuslik väljakaevamine rikub mälestist ja teavet, mida see kätkeb. Muinaseseme jäämine maa sisse on igal juhul parem, kui selle ebaseaduslik väljakaevamine. Suvalise muinaseseme omaalgatuslik väljakaevamine on võrreldav sajanditevanusest raamatust piltide või juhuslike lõikude väljarebimisega ilma võimaluseta neid kunagi kokku viia.

Kuna valdav osa Maavalla hiisi ja teisi looduslikke pyhapaiku ei ole seni riigi kaitse all, ohustab aardekyttimine otseselt ka meie kõige pyhamaid paiku. Pyhapaikadesse talletunud inimtegevuse jäljed hoiavad hindamatuid teadmisi meie pärandist, mida tulevikuarheoloogid tulevikutehnika abil saavad uurida pyhapaiku rikkumata. Selle varanduse hoidmine on eriliselt iga maausulise ylesanne. Teisalt ei või pyhas paigas kaevata ja sealt midagi ära viia ilma, et inimese tervis või isegi elu ohtu ei satuks. 

Väga paljud vanemad ja samuti kaasaegsed lood kõnelevad pyhapaiga rikkujat või sealt varastajat tabanud haigustest, õnnetustest või surmast. Yhtviisi saavad kannatada nii pärimuse tundjad kui juhuslikud inimesed. Seetõttu on iga pyhapaiga asukoha teadja ylesanne hoida ära selle mistahes rikkumine. Nõnda säästame pyhaduse ja muinsuste kõrval ka inimelusid.

Eelnevast lähtudes kutsub Maavalla koda pöördumisega liituma kõiki muinsustest hoolivaid yhendusi ja inimesi ja palub seda levitada oma teabevõrgustikes.


Pöördumine Eesti rahva poole

Viimasel ajal on Eestis intensiivistunud nn libaarheoloogide tegevus. Tegu on inimestega, kes otsivad metallidetektoreid kasutades muinsusesemeid, aardeid või mynte, et need kas Eestis või välismaal maha myya või siis oma isiklikesse kollektsioonidesse koguda. Samas kuulutab Muinsuskaitseseadus kõik kultuuriväärtusega muinsusesemed riigi varaks (paragrahv 30), keelab nende muinsusobjektidest väljakaevamise (paragrahv 23), ning sätestab, et juhuslikel töödel muinsusesemetele sattumise puhul peab leidja säilitama leiukoha muutumatul kujul, jätma leiud leiukohale ja koheselt teatama juhtunust Muinsuskaitseametile või kohalikule omavalitsusse. See seadusesäte puudutab leide ka nendest muististest, mis yhel või teisel põhjusel veel ei ole kantud kaitsealuste mälestiste riiklikkus registrisse.

Arheoloogiliste muinsuste väljakaevamine ilma Muinsuskaitseameti loata on ebaseaduslik, samuti pole lubatud nende kollektsioneerimine ega nendega äritsemine. Seaduse järgi on muinasleiud riigi omand - kogu Eesti rahva vara. Muististe ryystamisega tekitatakse korvamatut kahju meie teadmistele Eesti ajaloost ja muinaskultuurist. Selline tegevus ei kujuta endast mitte ainult vargust meie yhisest ajaloo varasalvest, vaid ajalooallikate otsest hävitamist. Kalmetest, ohvripaikadest, muistsetelt kylaasemetelt või linnustelt esemete väljanoppimisega tekitatakse tulevastele uurijatele moonutatud pilt möödunud aegade kohta.

Eesti kultuuripärandi hävitamist ja muinsusesemetega äritsemist on võimalik tõkestada ainult kogu yldsuse kaasabil. Seepärast kutsume kõiki omavalitsustöötajaid, maaomanikke, tollitöötajaid, politseinikke, kaitseliitlasi, antikvaare, yldse kõiki aatelisi Eestimaa inimesi olema oma elupaigas ja tööpiirkonnas tähelepanelikud ning tõkestama seesugust Eesti teadusele ja kultuurile hävituslikku tegevust.

Muinsuskaitseobjektidel võivad metallidetektoreid uurimistöödel kasutada vaid Muinsuskaitseameti kirjalikku eriluba omavad ja teaduslikku uurimistööd tegevad teadlased. Vahel esitlevad muinasvarade otsijad ennast maaomanikele või arupärijatele teadlaste, muinsuskaitse- või muuseumitöötajatena. Juhul, kui tekib kahtlus, et tegemist on omaalgatuslike muinasvarade otsijatega, tuleks pealtnägijatel detektoristidelt julgesti kysida isikut tõendavat dokumenti, kahtluse tekkimise korral jätta aga meelde isikute tundemärgid, yles märkida autonumber ja toimunust kohe teavitada Muinsuskaitseametit: kas tel 6403050; See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vastava maakonnainspektoriga yhendust võttes (kontakt vt: www.muinas.ee). Palume hoida need numbrid käepärast ja lisada oma mobiiltelefoni numbriloendisse.

Eestimaa elanikud! Aitame yhiselt oma minevikupärandit hävingust päästa!


Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut
Tallinna Ülikooli ajaloo instituut
Arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu
Eesti Ajaloomuuseum
Eesti Arheoloogiaselts
Eesti Muinsuskaitse Selts
Õpetatud Eesti Selts
Akadeemiline Ajalooselts
Maavalla koda