[text]
Täna on

Kolmapäävä, mahlalakuu 29. pääväl kell 18 TÜ Lõunõ-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõn: "Kuis lätt Võromaa latsil võro keele ja kultuuri opminõ?" - kyllä tulõ Osola Põhikooli eesti ja võro keele oppaja Merili Küppar, kiä kõnõlõs võro keele oppusõst parhilla ja võimaluisist tulõvikun, tuust midä täämbädse ao Võromaa latsõq ja noorõq tahassiq, midä näile vajja olõssiq ja minkast kooliharidus näid ilma jätt.

Kõik huvilisõq ommaq oodõduq!

Keskusõ aadrõs om Lossi 38 (vana anatoomikum).


Kolmapäeval, 29. mahlakuud kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututares: "Kuidas läheb Võrumaa lastel võru keele ja kultuuri õppimine?" - kylla tuleb Osula Põhikooli eesti ja võru keele õpetaja Merili Küppar, kes räägib võru keele õpetusest praegu ja võimalustest tulevikus, sellest, mida praegused Võrumaa noored tahaksid, mida neile vaja oleks ja millest kooliharidus neid ilma jätab.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskus asub Lossi 38 (vana anatoomikum).