[text]
Täna on

Põlva ytisgymnaasiumi kunstitsõõri opilasõ yten oppaja Lilleõie Viiviga märksevä minevä riidi, kuis tetä umma osakõist ilmaluumislegendist suurõ puuplaki pääle. Nä võtsõ värmi, teivä päävä, pilvepisara, muna ja tähekeisigi, kirotas Uma Lehes Allasõ Tiia.

Põlva ytisgymnaasiumi neli nelländä klassi last – Lauga Laura, Hinni Rando, Lõivu Marleen ja Amoni Elina – omma mõnõ naist, kiä 4. lehekuu pääväl Haani koolin taad ilmaluku kuun edesi jakkasõ. Koolõlõ jaeti inne lakja plaki, miä sõs yenkuun Haanin ytstõsõ sisse ytes tykys (tervikus) säetäs.

Paikuskunstiteo yts iistvõtja Noormaa Tarmo kõnõl’, et kymme kuuli tahtsõva väega säändsest ilmaluumislegendi jakkamisõst ossa võtta.

Oldas jo varatsõmbil aastil Haani koolin ytenkuun kujutõdu tuud, kuis iä mi maalt är läts’ ja kuis inemise siiäkanti elämä tulli. Timahavva sõs lugu tuust, kuis tsirk lõi muna puhma ja syndygi ilm.

Paikuskunstipääväl kõnõldas õnnõ umma võro kiilt, mängitäs luumismänge ni lauldas luumislaulõ. Opitas viil pillimängu, oldas pinokuan ja tetäs tuld. Paikuskunsti tegemist tugõ Haanimiihi nõvvokoda.

Põlva kandi koolõst tegevä paikuskunsti pääle ytisgymnaasiumi viil Rosma, Mooste ja Mammastõ latsõ.


Uma Leht