[text]
Täna on

Pärnakuu 5. päeval (05.06.) toimub Tartu ylikoolis Lossi 3-217 seminar "Setomaa koguteos - hetkeseis ja väljavaated".

Kavas:

12.00 - 12.15 Keskuse juhataja Paul Hagu avasõnad

12.15 - 12.45 Mare Aun. Koguteos "Setomaa" kui tervik: hetkeseis ja
perspektiivid.

12.45 - 13.15 Heiki Valk. Setomaa koguteose arheoloogia ja keskaja osa
koostamise kogemustest.

13.15 - 13.45 Mart Külvik. Koguteose looduse peatykist.

13.45 - 14.00 Kohvipaus

14.00 - 14.30 Ergo Västrik. Koguteose "Setomaa" rahvaluuleosa ylesehitusest.

14.30 - 15.00 Karl Pajusalu. Keeleosast "Setomaas".

15.00 - 15.30 Hõrna Aare. Setomaa kogoteos Setomaa puult kaiõh.

15.30 - 15.45 Paus

15.45 - 16.45 Ymarlaud. Arutletakse koguteose koostamise juures ette tulnud
kysimuste yle ning pyytakse leida uusi mõtteid ja lahendusi. Ymarlauast
võtavad osa seminaril esinejad, lisaks neile mitmed Setomaa arengus
olulised inimesed. Mõttevahetusele on oodatud kõik, kes selle teema vastu
huvi tunnevad!

17.00 Iloõdak Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses. Karisilla Kyläseldsi naasõq tegeväq näytemängo. Tee, kohv ja võimalus vabas õhkkonnas arutlust jätkata.

Syndmuse korraldab Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus.