[text]
Täna on

TÜ eesti ja võrrõlõva rahvaluulõ osakund kuts:

Iispäävä, lehekuu 18. pääväl kell 18 DVD "Valgõ härg. Kats tosinat seto jutust (ja yts viil liisna)" kaejadsiq. Jutusõajaja Lillmaa Terje, liisnaq jutusõq, tegijide seletyseq, Liinats'uraq laulvaq päälekauba.

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõh (Lossi 38, vana anatoomikum).
Oodamiq kõiki!


DVD setu muinasjuttudega

TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond kutsub:

Esmaspäeval, 18. lehekuud kell 18 esitletakse Tartus Lossi 38 jutuplaati "Valgõ härg. Kaks tosinat seto muinasjuttu (ja yks veel pealekauba)". Jutuvestja Terje Lillmaa, lisapalad, tegijate kommentaarid, ansambel Liinats'uraq.

Esitlus toimub TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses (Lossi 38, vana anatoomikum)

Kõik on oodatud!