[text]
Täna on

Kolmapäeväl, 20. lehekuu päeväl kell 18 om Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututaren mulgi asjust kõnelemen Mulgi Kultuuri Instituudi keelerojekte juht Alli Laande.

Kik uvilise om oodet!


Kolmapäeval, 20. lehekuud kell 18 on Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse jututares mulgi asjust kõnelemas Mulgi Kultuuri Instituudi keeleprojektide juht Alli Laande.

Kõik huvilised on oodatud!

Keskus asub Tartus Lossi tn 38 (vana anatoomikum).