[text]
Täna on

...sääne Lõkõride laul tulõ kõrraga miilde, ku mõtõlda riigimiihi plaani pääle naada maaha myymä suuri riigimõtsa tykke. Ja kõnõldas, et mõtsamaad plaanitas suurin tykken maaha myymä naada joba seo suvi. Panga ollõv valitsusõlõ tuud asja soovitanu, niimuudu saavat rahha, kirotas Uma Lehe päätoimõndaja Harju ylle.

Mõtsa tulõ hoita. Mõts om Eesti kõgõ suurõmb varandus. Eesti inemine hoit väega mõtsa ja mõtsa hääs ei olõ täl umast aost ja rahast hallõ.

Tuud näydäs’ mineväaastanõ Teeme Ära, kon mõtsu alt asku korjama tull’ 50 000 inemist. Tuud näytäs ka tuu, et kõgõ om hulga noid, kiä vabatahtligult mõtsa istutama läävä.

Riigimõts om Eesti rahva jaos tähtsä. Tuu om kotus, kohe võit julgõlõ siinde ja marja minnä, ei piä pelgämä, et es näe erävaldusõ silti ja et kostki puhma takast kargas vällä umanik, soolaga laadit pyss käen.

Olkõ tuu kriis vai rahahädä ku suur taht, mõtsamaad vällämaa firmadõlõ maaha parsõlda ei või! Ku tuud tõtõst tegemä plaanitas naada, sis või juhtuda, et rahvas ei jää kodo, a lätt viklu ja rihadõga pääliina uulitsidõ pääle protestmä. Ja et mõts om Eesti inemiisi syämen, ei pruugi nuu protestmise rahumiilse olla.

Loodami, et niimuudu ei lää. Et riigimiihil jakkus tsipakõsõgi riigimehelikkust ja et nä tuu ulli plaani kipõstõ-kipõstõ unõhtasõ.


Uma Leht